Onherstelbare schade Barrièrerif dreigt door klimaatopwarming

Volgens recent onderzoek blijkt ook het centrale deel van het Groot Barrièrerif zwaar getroffen te zijn door verbleking, het eerste symptoom van afsterven van de koralen, als gevolg van de klimaatopwarming. Wetenschappers vrezen dat dit het einde betekent van een groot deel van het Australische koraalrif, het grootste ter wereld.

Net als in 2016 vlogen Australische wetenschappers per vliegtuig en helikopter over de 911 koraalriffen die samen het 2300 kilometer lange Groot Barrièrerif vormen, ten oosten van Australië. Opnieuw waren de resultaten onthutsend, zeggen ze. Toen bleek vooral het noordelijke deel van hert rif zwaar getroffen te zijn door verbleking.

Nu stelden ze vast dat ook het middendeel er erg aan toe is. Verbleking of wegvallen van de kleurenrijkdom van de koralen is een voorteken van het het afsterven van deze delicate levensvormen. Verbleekte koralen zijn niet noodzakelijk reeds afgestorven, maar tonen wel aan dat ze in gevaar zijn.

Wetenschappers gingen er tot voor kort nog van uit dat koralen zich herstellen zodra het zeewater opnieuw koeler wordt. Die hoop blijkt ijdel. Doordat het noordelijke en centrale deel van het Groot Barrièrerif op elkaar aansluiten en zo kort na elkaar zwaar getroffen zijn, verkleint de kans op herstel drastisch, zeggen de onderzoekers.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be