Minder vroeggeboortes na sluiting steenkoolcentrales

Als een steenkool- of oliecentrale sluit, daalt het aantal vroeggeboortes in de omliggende wijken en stijgt het percentage succesvolle bevallingen. Dat blijkt uit twee verschillende studies door de Universiteit van Berkeley in Californië.

De onderzoekers vergeleken de cijfers over vroeggeboortes voor en na de sluiting van acht elektriciteitscentrales in Californië tussen 2001 en 2011. Daaruit bleek dat het percentage vroeggeboortes – baby’s die voor 37 weken zwangerschap geboren worden – daalde van gemiddeld 7 procent in het jaar voor de sluiting tot 5,1 procent in het jaar erna.

Hoe dichter bij de centrale, hoe groter het effect. Ook de bevolkingsgroep bleek een rol te spelen: bij zwarte Amerikanen en Aziatische vrouwen daalde het cijfer zelfs van gemiddeld 14,4 naar 11,3 procent.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be