Ook opwarming bedreigt insecten

Niet alleen gif, ook de opwarming bedreigt het insectendom.

Op de “Conference of the Parties” (COP), betrokken bij het Klimaatverdrag van Rio de Janeiro, in Kopenhagen, 2009, heeft de Alliantie van Kleine Eilandstaten opgeroepen te streven naar een temperatuurdoel van 1,5°C boven het voorindustriële niveau. Afrikaanse landen steunden dit voorstel. Er was brede steun voor een grens van 2°C als uitgangspunt voor een wereldomvattende multilaterale klimaatovereenkomst. Een hierop volgend onderzoek in verband met het Klimaatverdrag stelde vast dat een verhoging van 2°C niet veilig geacht kan worden.

De overeenkomst van Parijs van december 2015 heeft deze opvatting als juist erkend en heeft de toename van minder dan 2°C als doel gesteld waarbij 1,5°C boven voorindustrieel niveau als na te streven doel werd vastgelegd.

Een verhoging van 1.5°C zal de geografische spreiding van insectensoorten minder raken dan een doel van 2°C.

Science.