Eerste klimaatkaart Nederlandse flora: warmteminnende planten langs rivieren en in steden

3-DEC-2018 – Door 35 miljoen plantenwaarnemingen in Nederland te combineren met informatie over de gemiddelde temperatuur waar elke plantensoort op de wereld voorkomt is een bijzondere klimaatkaart voor Nederland gemaakt. Voor het eerst wordt duidelijk waar in Nederland de meeste warmteminnende planten voorkomen: rivieren en steden springen er overduidelijk uit.

Sinds 1988 brengen vrijwillige waarnemers van FLORON de wilde planten van Nederland in kaart. Ze doen dat per vierkante kilometer. Elk jaar komt zo’n duizend vierkante kilometer aan bod. Een waarnemer noteert in een gebied van één bij één kilometer alle wilde plantensoorten die daar groeien. Omdat het niet mogelijk is om elke vierkante meter te bekijken, plannen waarnemers met de kaart of luchtfoto vooraf een gevarieerde route om zoveel mogelijk soorten te kunnen vinden: slootkanten, akkers, plekken waar recent gegraven is, een mooie berm, bos en stedelijk gebied worden uitgekamd. Nu, dertig jaar later, is vrijwel elk plekje in Nederland onderzocht en worden de ruim 35 miljoen waarnemingen op verschillende manieren geanalyseerd.

Gemiddelde temperatuur van alle plantensoorten
Eén van de analyses is het bepalen van de effecten van klimaatverandering op planten. Warmteminnende plantensoorten nemen toe, weten we, maar tot nu toe was nog grotendeels onbekend waar deze soorten het meest voorkomen. Om dit te bepalen is eerst van elke plantensoort de gemiddelde temperatuur berekend van het gebied waarin de soort wereldwijd voorkomt (het areaal). Hiervoor is een nieuwe methode ontwikkeld op basis van vrij beschikbare gegevens, namelijk 111 miljoen plantengegevens uit Europa in de wereldwijde GBIF-database en de gedetailleerde klimaatkaart WorldClim2. Zo heeft het areaal van de noordelijke soort Kleine knotszegge een temperatuur van gemiddeld 2,8 °C en het mediterrane Mosbloempje een temperatuur van 13,5 °C. De klimaatgegevens per soort zijn vervolgens gebruikt om de gemiddelde temperatuur van alle aangetroffen plantensoorten in elke vierkante kilometer in Nederland te berekenen.

(lees verder bij Nature Today)