“Afrikaanse boeren kunnen wereld voeden”

In principe kan Afrika zichzelf en een deel van de groeiende wereldbevolking voeden, maar dan moet er dringend werk worden gemaakt van de moeizame grensovergangen, de slechte transportinfrastructuur, het gebrek aan goede opslagplaatsen en de corruptie.

Afrika bezit 60 tot 65 procent van alle braakliggende landbouwgrond ter wereld, en 10 procent van alle hernieuwbare zoetwaterbronnen. De voorbije jaren is de landbouwproductie er met 160 procent gestegen. Dat blijkt uit recente cijfers van Nepad, een ontwikkelingsagentschap van de Afrikaanse Unie (AU).

Het agentschap wijst erop dat de globale bevolking zal blijven stijgen, tot ongeveer 10 miljard mensen tegen 2050. Afrika’s deel van de wereldbevolking zal van 15 naar 25 procent gaan. Afrikaanse boeren hebben dus een sleutelrol te vervullen om deze groei tot een goed einde te brengen.

“We kunnen en zouden met plezier de wereld voeden”, verklaarde Raajeev Bopiah, manager van East Usambara Tea Company dat jaarlijks meer dan 4 miljoen kilo thee produceert in Tanzania, aan Nepad. “We hebben alleen de kennis en het geld nodig.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be