In naam van de academische vrijheid onderzoekers ontslaan…

Als je weet of beseft wat er allemaal NIET (meer) aan universiteiten onderzocht wordt omdat er zogenaamd geen geld voor is of omdat de sponsors het ongaarne zien, dan wordt dit verhaal van de rector van de KU Leuven extra onzinnig.
Deze rector, Mark Waer, zegt dat onderzoekster Barbara van Dyck, die tevens woordvoerster is van een actiegroep tegen genetisch gemanipuleerd landbouwgewas terecht ontslagen is door de KU Leuven, want zij “brengt de wetenschap in gevaar”.

Ik denk dat u het met mij eens zal zijn als ik zeg dat wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk is voor onze moderne samenleving. Een nieuw medicijn tegen oogziekten, een alternatieve remedie tegen kanker, het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wetenschappelijk onderzoek onze samenleving verrijkt. Dergelijk onderzoek kan alleen floreren in een vrije en onafhankelijke omgeving. Vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek heeft geen schijn van kans onder druk van vernieling of intimidatie.

Die term “vooruitstrevend” alleen al.

Gelukkig zijn er nog tegenstemmen aan de universiteit, die door de veldbevrijders naar voren gehaald worden…