Zoek de fout

De kwaliteit van De Telegraaf is, zoals bekend niet zo overtuigend. Dat geldt overigens voor een hoop kranten in Nederland en elders.
Bekijk het plaatje, lees het artikeltje en vind de fout. Wie het weet, mag het zeggen.
Ik heb gereageerd en op de fout gewezen. Terug kwam:

Beste lezer,
U heeft gereageerd op een artikel op telegraaf.nl. Ons moderatingteam heeft
uw reactie beoordeeld en geoordeeld dat deze niet geschikt is voor publicatie
op telegraaf.nl.

http://www.telegraaf.nl/wuz/profiel/1/telegraafartikel/nederlander-heeft-het-goed

Met vriendelijke groeten,

Het moderatingteam van Telegraaf Community

“PS. Dit is een automatisch gegenereerd bericht.