De kosten van de besparing op natuurbehoud

In aansluiting op de vraag van gastauteur Rein een verhaal over de natuurveiling die inmiddels aan de gang is omdat Staatsbosbeheer voor geld in het laatje moet zorgen bij Dijsselbloem. Aan de hand van al bekende voorbeelden rekent Eerstekamerlid Koffeman van de Partij voor de Dieren voor dat het veilen van natuurgronden meer zal kosten dan het oplevert. De Partij voor de Dieren zet hoog in op de aankoop van natuurgebied juist om het te behouden, terug naar echt liberalisme in plaats van het rancuneuze parvenugedoe van VVD en PvdA. Koffeman rekent voor:

Wie anno 2013 via een notariële schenking aan de Partij voor de Dieren de natuur van Staatsbosbeheer vrijkoopt en bijvoorbeeld € 1.000,= schenkt ten behoeve van de aankoop van 200 m2, kan daarvoor een fiscale compensatie verwachten van maximaal 52%, de overheid is dus bereid € 520,= mee te betalen aan de schenking.
Als de veiling van 200m2 natuur de overheid € 300,= oplevert en € 520,= kost , maakt dat de volslagen dwaasheid van een natuurveiling in één zin duidelijk.

Aardig bedacht, en de conclusie is dat de veiling van de grond in het Overijsselse Daarle de eerste en de laatste zou moeten zijn omdat de regering zich er mee in voet schiet.
Een conclusie die aan twee dingen voorbijgaat.
Ten eerste wordt Nederland inderdaad door halvegaren bestuurd die iedere redelijkheid ontberen.
Ten tweede: de halfgaarheid is wel degelijk ideologisch bepaald. Het aanvallen van echt-liberale verworvenheden als monumenten van cultuur (musea, orkesten, bibliotheken) en natuur mag heel wat kosten, het gaat niet om de “opbrengst”.