Alle fracties volgens Trouw bereid tot Collaboratie .

 

Volgens sommigen die hier op de site reageren komt de huidige, meer kritische, houding in de media door het feit dat de “oude journalisten”op vakantie zijn . Terwijl die oude garde , inclusief hoofdredacteuren, ergens op een strand de toekomstige werkgelegenheid van huidartsen en oncologen ligt te garanderen grommen de jonge, nog niet volledig  getemde, honden der journalistiek tegen Wilders en zijn collaborateurs.

Ik wil dat best geloven ..

Maar in het kader van die theorie heb ik een beetje moeite met een artikel in Trouw .   De journalist heeft een interessante vraag opgeroepen : Zijn de oppositie partijen bereid tot collaboratie met Bruin 1 ?? ( natuurlijk vraagt hij het niet zo , maar gebruikt hij termen als “mag  je ook op onderdelen samenwerken als je daarmee een in eigen kringen fel begeerd voornemen kunt realiseren”)

Als de antwoorden die de fractievoorzitters volgens deze journalist gaven niet op “Oud Journalistieke wijze “verdraaid zijn is de situatie zorgelijk . Geen van de fractievoorzitters zegt duidelijk : “NEE, WIJ COLLABOREREN NIET !!!”

Job Cohen : ” we zullen  dit kabinet en deze coalitie zakelijk beoordelen. We zullen per geval bekijken of we mee kunnen werken of niet.”

Ari Slob ( vervangt Rouvout ): ” We zullen daarover in debat gaan met de regering en met de coalitiepartners. En wat we steunen of afwijzen, beoordelen we als de voorstellen op tafel liggen”

Emile Roemer: “Wij zullen elk voorstel op basis van de inhoud beoordelen. En als wij tevreden zijn over een voorstel van deze bijzondere coalitie dan zullen wij er ook mee in kunnen stemmen. Wij gaan geen politieke spelletjes spelen en zullen ook niet alles op alles zetten om dit kabinet, als het gaat lukken, naar huis te sturen. Wij zullen ook niet een motie van wantrouwen indienen of steunen als de regeringsverklaring in de Kamer wordt behandeld.”

Femke Halsema:”We gaan niet een kabinet of voorstellen blokkeren vanuit een principiële afwijzing. Een kabinet beoordeel je altijd op de inhoud. Een motie van wantrouwen indienen bij de regeringsverklaring is een vorm van symboolpolitiek, want die krijgt geen steun van de meerderheid. We zullen het programma zakelijk beoordelen”

Geheel in D’66 stijl draait Alexander Pechtold wat om de hete brij heen: “In de eerste plaats zullen we onze rol bespreken in de fractie. Ik kan me voorstellen dat er collega’s in de fractie zijn die op geen enkele wijze steun willen verlenen aan zo’n kabinet. Dan zal je de vraag moeten bespreken of je het kabinet zo snel mogelijk wil laten vallen of dat er nog andere wegen zijn. Dat in de eerste plaats. Daarnaast zullen we het regeer- en gedoogakkoord op de inhoud beoordelen.””

Waar is Links in Nederland toe verworden als alleen de “Links Light ” D’66 fractievoorzitter het heeft over “collega’s in de fractie  die op geen enkele wijze steun willen verlenen aan zo’n kabinet” ???

Als “Groen ooit Links” en de S.P.  , nu al aangeven  een motie van wantrouwen tegen Bruin 1 : NIET TE STEUNEN

Ik hoop van harte dat dit een geval is van een “Oude Hoernalist” die op de tegenwoordig als normaal beschouwde “Journalistieke “wijze woorden zo verdraaide dat ze in zijn straatje te pas kwamen ..

Als dit allemaal echt gezegd is staat  bij wat ooit “links “was alleen het aantal zilverlingen ter discussie , niet de bereidheid ziel en zaligheid te verkopen !!!

9 gedachten over “Alle fracties volgens Trouw bereid tot Collaboratie .”

 1. Het is echt slappe hap en rubberen ruggengraat in den Haag.
  Dit bevestigt mijn persoonlijke overtuiging dat stemmen in dit land helemaal geen zin meer heeft; het is één pot nat, een pathetisch circus van huichelaars en bedriegers die collectief lijden aan de zwijnentyfus ofwel de ziekte van Verhagen.

  Dus ik roep nog maar een keer: we hebben een staatsgreep nodig om orde op zaken te stellen, het land weer op de rails te zetten en vijand-gezinde collaborateurs als Verhagen en Wilders voor een militair tribunaal te slepen.

 2. Ik begrijp het probleem hier niet zo. Ze willen het kabinet alleen op inhoud laten vallen. Iets anders doen zou echt niet slim zijn.

  Je hebt natuurlijk inhoud en “inhoud”. 😆

 3. jvdheuvel Schreef:

  Ik begrijp het probleem hier niet zo. Ze willen het kabinet alleen op inhoud laten vallen. Iets anders doen zou echt niet slim zijn.

  Juist het absoluut weigeren samen te werken , op welk punt dan ook , met Bruin 1 is noodzakelijk , dit dwingt namelijk de drie bruine partijen op elk punt hun parlementsleden tot stemvee te reduceren .. PVV wil een compromis op de AOW ?? Laat daarvoor alle VVD stemmen en CDA stemmen nodig zijn . VVD wil daar weer wisselgeld voor op ontslagrechtgebied ?? Zorg dat de PVV daar 100% medeschuldig aan is ..
  CDA wil ontwikkelingssamenwerking behouden ? zorg er dan voor dat van Geert tot James de “huisnegert ” allemaal voor moeten stemmen ..
  Of de PVV is zo onkies dat je helemaal niet met ze samenwerkt , of het is “gewoon ” een partij ..Ook zgn .”links” begint zich steeds meer te gedragen of het laatste het geval is en “beperkte samenwerking ” mogelijk is ..
  Duits links maakte die fout ook met Hitler …

 4. Ach kom nou toch. Hoe groot achten we de kans dat er uit de bruine hoek goede ideeen komen. Ideeen die de verdere wederopstanding van Nederland, op een sociale manier, bevorderen.

  Juist! Vrij klein.

  Maar stel, men heeft daar last van het geweten, gezond verstand of wat dan ook, moet je een dergelijk idee dan tegenhouden , alleen omdat het van “hun” komt? Natuurlijk niet!

  Wat je wel moet doen als fatsoenlijke partij, is natuurlijk strijden tegen bruin. Hoe meer we dat doen, des te kleiner de kans op een goed idee van bruin.

  Maar niet van te voren afwijzen, dat is de houding van een klein en verwend kind!

 5. Het probleem is dat Bruin 1 Wilders legitimeerd ..
  En dat Wilders met elk “sociaal winstpuntje ” kan scoren , ongeacht het feit dat het “linkse stemmen ” waren die de meerderheid verzorgde …
  Daarintegen kan hij bij associale punten ( zoals de arbeidsrechtverandeingen die de Neo-liberalen van D66 ook willen ) lekker tegenstemmen wetend dat D’66 op dat moment de kastanjes voor hem uit het vuur haalt ..
  Dan heeft hij “Henk en Ingrid” proberen te beschermen maar helaas lukte het niet , hup , dankzij D’66 collaboratie met Bruin 1 scoort Wilders weer een punt .
  Het is daarom juist belangrijk om deze drie te dwingen tot samenwerking op elk punt en te behandelen als een meerderheidscabinet waar de PVV geen ministers leverd ..

 6. Je zou als politicus natuurlijk onmiddellijk op niet mis te verstane wijze afstand moeten nemen van alles dat ook maar enigszins naar de PVV riekt! Wat dat betreft vind ik de term ‘collaborateurs’ juist gekozen!

  De uitspraken in het artikel in Trouw gedaan door politici wijzen er m.i. op dat zij er nog altijd in geloven dat de formatie van het kabinet PVV/VVD/CDA alsnog zal mislukken en dus houden ze hun krijt droog. Ze hebben straks (denken ze) het CDA nog nodig (wanneer over enige tijd die vreselijke Maxime Verhagen het veld heef moeten ruimen).

  Misschien doe ik aan ‘wishfulthinking’ maar ik hoop van niet.

 7. @jvdheuvel,

  Ik begrijp het probleem hier niet zo. Ze willen het kabinet alleen op inhoud laten vallen. Iets anders doen zou echt niet slim zijn.

  Mijn punt is deze: ik wordt geacht te mogen veronderstellen dat ik in een democratisch land leef, waar een rechtstaat aanwezig is, kerk en staat gescheiden zijn en waar Nederlanders onderling wel uitmaken welke kant we met het land op zouden moeten gaan.

  Wanneer ik dan stem – wat ik dus sinds vier jaar weiger – dan verwacht ik dat men staat voor het verkiezingsprogramma en de geldende moraal van de betreffende partij. Dus als mijn partij zou stellen: niet samenwerken met Wilders en men gaat het wel doen…dan is er een probleem > zulks valt te noemen kiezersbedrog.

  Figuren zoals Wilders, Maxime Verhagen, Hans van Baalen, Ed van Thijn en Harry van den Berg, die zich graag laten leiden door sinistere buitenlandse mogendheden en hier via een democratische bestel de tent willen overnemen, die zou ik aanklagen op basis van hoogverraad en ze laten terechtstellen indien de wet dat toelaat. Onkruid moet je doorgaans bestrijden en zeker niet in regeringskringen tolereren?

  Is het niet een beetje gek dat de AIVD stelt dat Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat en dat heel politiek den Haag de strekking van die boodschap niet snapt? Dan zeg ik: ’s ochtends een staatsgreepje doen, politieke onbenullen van de 2e kamer naar huis sturen met een kleurboek oid., in de namiddag de landverraders een eeuwig durende zandvakantie aanbieden en ’s avonds gaat de vlag uit om de nieuwe bevrijding te vieren.

  Daarna gaan we gezamenlijk weer werk maken van de Nederlandse belangen; zo zou het toch moeten zijn.

 8. ProfessorWeisstein

  Volgens mij is wat er aan democratie ontbreekt is het meetellen van stem actieve stem weigeraars.
  Wij kennen geen stemplicht dus ook niet er ontevrede uit te komen.

Reacties zijn gesloten.