Schandaal-Beliën: Wilders schakelt religieuze fanatici in

Savonarola

Wilders placht altijd te zeggen, dat de Islam zo achterlijk is, omdat ze geen Verlichting heeft gekend.

Paul Beliën, Wilders’ nieuwe medewerker, denkt precies het omgekeerde. Volgens hem, heeft de Franse Verlichting nu juist de joods-christelijke cultuur “uitgehold”, zodat alleen lichtzinnig hedonisme overbleef.

Van de “joods-christelijk-humanistische” mantra van de PVV, zal dus het laatste woord verdwijnen. De vroegere liberale politicus gaat nu roepen dat het allemaal de schuld is van de … liberalen! En de van de “socialisten” onder hen, natuurlijk in de eerste plaats. De godverlaten lichtzinnige hedonisten, ik voorspel het u, worden vijand nummer 1 van de PVV.

Het is hun “verraad” aan de joods-christelijke cultuur, aldus de aan het Vlaams Belang en de ultra-katholieke vleugel daarvan gelieerde echtgenoot van VB-kamerlid Alexandra Colen, dat er de oorzaak van is, dat Europa nu een hulpeloos slachtoffer wordt van de Islam. De Islam is immers trouw aan haar wortels gebleven.

Aldus Paul Beliën in een artikel dat niet verwijderd werd van de haat-website “Brussels Journal”. De auteur waant zich een moderne Johannes van Halikarnassos en dondert er op los over de nakende Closing of Civilization in Europe.

Beliën vindt: Niet de Islam is achterlijk – JULLIE zijn achterlijk! En dat is de schuld van de (Franse) Verlichting …

Precies, wat de SGP altijd al vond en wat de oorspronkelijke Anti-Revolutionaire Partij als haar grondslag nam: Tegen de Franse Revolutie! Tegen het Humanisme! De Vorst, de Regering zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan God. Niet aan het parlement.

Het is allemaal de schuld van socialisten, liberalen en van al die Christenen die meebuigen met de duivelse geest van deze tijd. Ze zijn, aldus Beliën, “al moslims, zonder het zelf te beseffen“. In het stuk (dat dateert van februari 2006) krijgt zelfs kardinaal Danneels ervan langs, omdat hij de Belgische kerk zou hebben “uitgeleverd” aan het secularisme.

De hedonistische secularisten hebben het gedaan, en de moslims profiteren daar gretig van, zegt Paul Beliën. Europa is al verloren. Er is geen ommekeer meer mogelijk. Emigreer maar naar Amerika, waar volgens B. tenminste nog hoop is, omdat daar de cultuur sterker verworteld zou zijn in de religie.

Beliën komt tot de slotsom, dat hij geen meelij met ons, hedonisten, kan hebben:

I suppose one could feel sad about all this, but sadness is not what I feel. One can feel compassion for those who die in accidents, fall in battle or get murdered (like the countless unborn children that perish every day) but can one pity those who have killed their own future for the pleasures of the present? Europe’s predicament, I repeat, is entirely self-inflicted. Not Islam is to blame. Secularism is.

Via bovenstaande veroordeling van abortus als “moord” (ook nieuw in de PVV), komt de oorlog tegen de Islam (met Israël als front) als uitsmijter:

The coming decade will witness the war between the values of Islam and the secular “values” of the decadent, hedonistic post-Marxist Left. We have seen the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, last November’s prelude to the French civil war, the Danish cartoon case. This is just the beginning of the beginning. I do not consider myself a pessimist, merely a realist. It is quite clear who is going to lose – and whose fault that will be.

Het verschijnen van deze religieuze fanaticus aan de zijde van Wilders is méér dan een “accident de parcours”. Wilders heeft de kritiek en de raadgevingen van z’n Amerikaanse financiers en van Hirsi Ali ter harte genomen. Voortaan schakelt hij zonder verblikken of verblozen religieus rechts in als bondgenoot en zelfs als naaste medewerker in, bij de immers allesoverheersende strijd tegen de moslims.

We zagen het al bij het filmpje “Islam Rising” (Hollywood, juni 2010), bij z’n bondgenootschap met het Duitse homohatende PI (juli 2010) en opnieuw, toen hij zich door de SIOA van Geller en Spencer in New York liet uitnodigen. Tenslotte kwam onlangs het bericht, dat Wilders de SGP medegedoogt, in ruil voor beperking van de vrijwillige euthanasie.

Niet gehinderd door partijleden of door medezeggenschap van fractiegenoten, tovert Geert Wilders zijn oorspronkelijk fanatiek-seculiere partij (liberale jihad!) om, tot een haatpropaganda-vehikel tegen kwetsbare minderheden. En steeds meer ook tegen liberalen en vrijdenkers, die hij “socialisten” noemt en wier “misdaden” straks op 4 mei zouden moeten worden herdacht op de Dam.

Dames en heren politici in Den Haag, bent u nu nog niet wakker?

26 gedachten over “Schandaal-Beliën: Wilders schakelt religieuze fanatici in”

 1. Het is alleen maar te hopen, maar met die aanhangers, die onbenullig zijn en ook al pochen ze dat er afgestudeerden tussen zitten. AL vind ik dat die hun bul subiet moeten terug sturen naar de universiteit.

 2. Even afgezien van de vrijage met de SGP, die natuurlijk voor de hand lag, is dit inderdaad een ruk naar reactionair rechts.
  Je ziet dezelfde rare knopen in de redeneringen die Ayaan Hirsi Ali ook laat horen, sinds ze definitief in de VS woont. Aan de ene kant een knieval naar het radicale liberalisme, aan de andere kant ook de knieval naar het voor-moderne christendom.

  Is het het geld? Follow the money? Komt het door de geldschieters en salarisbetalers van Wilders en H. Ali? Of komen ze er echt niet uit? Je kunt de spagaat tussen seculier liberalisme en pre-modern fundamentalistisch christendom immers niet lang volhouden,

  Interessant om te zien of die 23 overige kikkers in de PVV fractie, die volgens mij niet uitblinken in christelijk fundamentalisme, in de emmer bliven zitten, bij deze koersverandering.

 3. Boze heks Schreef:

  Interessant om te zien of die 23 overige kikkers in de PVV fractie, die volgens mij niet uitblinken in christelijk fundamentalisme, in de emmer bliven zitten, bij deze koersverandering.

  Eukje toch , waarom maak de de vergissing te denken dat iets door de naam gevormd word , de PVV in de 2e kamer héét Fractie , maar is in het echt één wezen , zoals de paddestoeltjes in een heksenkring één micelium zijn..

 4. @Bakra Je moet nooit wanhopen. De PVV-jaknikkers in de Kamer zijn ook maar mansen :mrgreen: @BozeHeks: Je hebt gelijk, GW kan ze niet eeuwig monddood houden. 🙂

 5. helemaal mee eens

  de franse revolutie was bezetting in nederland;
  niks goed komt uit frankrijk
  bakermat van nationalisme

  alleen de spreuk al: egalite etcereré

  typisch punt in fascisme punt 10 op de wiki schaal

  de verlichting is geen verlichting

  het is een verzwaring geweest voor de lage landen
  het hele francofiele idee slaat helemaal nergens op

  de fransen waren gewoon klootzakken

  vergelijkbaar met stalin

  verlichting me reet

  de verlichting kwam pas toen mensen zeiden
  ik wil kunnen neuken met wie ik wil !!

 6. @Boze Heks en @Huib; misschien zijn die kikkers in de PVV kruiwagen wel wakker geschrokken vanmiddag! 😮
  Ze hebben nu gehoord dat ze mogen stemmen zoals ze zelf willen en ook mogen vinden wat ze zelf vinden, dat ze zonder last of ruggenspraak in de TK zitten. Misschien wel heel iets anders dan wat de grote GW hen heeft wijsgemaakt. Je weet maar nooit en ik blijf hopen.

 7. Als je hoort wat Wilders wil dat CDA’ers moeten tekenen kan je nagaan wat dat voetvolk van hem heeft moeten ondertekenen. Waarschijnlijk 1 of ander rokend vergeeld document, met bloed. 😆

 8. Cornelia Schreef:

  @Boze Heks en @Huib; misschien zijn die kikkers in de PVV kruiwagen wel wakker geschrokken vanmiddag!

  Als je een kikker in warm water gooit springt ie eruit , gooi je hem in koud water en verhit je dat langzaam blijft ie rondzwemmen tot ie sterft ..

  De PVV kikkertjes zulllen blijven zwemmen tot ze sterven en nooit doorhebben dat ze in heet water zitten ….

 9. @zwembad: In onze vaderlandse geschiedenisles leren we weinig of niets over de grote en authentieke revolutionaire verlichtingsbeweging eind achttiende eeuw in Nederland. Past zeker niet in de “Canon”.
  Het was een echte emancipatiebeweging. Scholen werden ingericht voor kinderen die tot dan toe niet aan onderwijs konden denken door onafhankelijke comités van rijkere burgers, aan wie de regenten de toegang tot de macht ontzegden. Het was ook een bevrijdingsbeweging van de gewesten om onder de dictatuur van de Hollandse regenten en hun Oranjevorsten uit te komen.
  1786, geloof ik, werden de patriotten met pruisische hulp uit Nederland gedeporteerd. Ze kwamen 1791 terug met de troepen van Pichegru en stichtten de Bataafse Republiek, de eerste moderne staat op Nederlandse bodem. Emancipatie van de Joden werd bvb doorgevoerd. Scheiding van kerk en staat.
  Werd later door Napoleon, die de noordelijke Nederlanden eerst via broer Louis, later formeel, inlijfde, allemaal teruggedraaid, maar toen was de revolutie al over.
  Je kunt niet spreken van 1 Verlichting. Het denken van Voltaire is anders dan dat van Rousseau. Het dan ook onzin, om te beweren, zoals Wilders en een serie columnistische betweters deden, dat de Verlichting meer beschaving en vrede heeft gebracht. Wel meer wetenschap en economie. Het omgekeerde kan inderdaad met kracht beweerd worden (Zie Adorno en Habermas). Ook de feiten, met name de twintigste-eeuwse massaslachtingen en etnische moorden, wijzen op de fatale combinatie (seculiere) ideologie=autoritarianisme.
  Maar was het onder niet-seculiere ideeënstelsels en hun kerk-organisaties anders? Zeker niet beter.
  Het is naar mijn mening dan ook zo, dat er geen goede of slechte religies en ideologieën bestaan. En zeker niet dat ze via territoriale “wortels” (PVV-program) in de genen (Sarrazin) van bepaalde mensen zouden worden overgeërfd.
  Daarom is ook de hele mythe van de “clash of cultures” (waarbij “cultuur” het begrip “ras” vervangt) alleen bedacht, om mensen op te hitsen en af te houden van wat werkelijk voor hen belangrijk is.
  In mijn artikeltje gebruik ik de ten hemel schreiende inconsistentie van Wilders’ “ideologie”, waarin “Verlichting” eerst absoluut en erfelijk “onze” superioriteit moest bewijzen en nu wordt neergezet als de zondeval die onze achterlijkheid en ons verraad moet verklaren.
  En nu jij weer, @Zwembad! 💡

 10. voltaire ; een charlatan met voornamelijk lekker bekkende one-liners
  gewoon een elitaire franse freak die relatief weinig op had met henk en ingrid
  verder naar mijn mening bestaan er wel degelijk slechte ideologieën
  sterker nog bijna alle moderne idiotlogogiën zijn van de pot gerukt
  allemaal gaan ze uit van de mens als calculeerbaar produkt; hetgeen ik machinalisme noem.
  Ik ben zelf een antimachinalist
  laat het hele socialisme maar zitten
  ]
  machinalisme is de kern van alle ellenden

  en over de verlichting

  alleen de machinalisten profiteerden

  het gewone volk kon domweg stikken
  zoals ik al aangaf ; de echte verlichting kwam pas toen mensen zeiden dat ze zelf wel uitmaakten met wie ze neukten

  jij bent oud genoeg te weten dat je in de jaren ’50 nog niet eens een broodje mocht eten in het openbaar

  zoals ik al aangaf in het youtubelinkje

  revolutie ➡ gaat steeds door voor de elite ; de anderen betalen met bloed

  en de bataafse republiek en al die ellende wordt nog steeds propagandistisch opgehemeld maar het was domweg een bezetting !

  De ‘revolutie’ waren nare mannen die van democratisering niks wilden weten
  pogingen in steden om deemocratie in te voeren werden met harde hand bestreden

  schijnt dat we in groningen nogal patriotten waren ; daar schaam ik me voor
  viezig nationalisme geimporteerd door die imperialisten uit frankrijk die vrolijk de guillotine lieten neerdalen als phillips 2

  de enige ‘revolutie; was dat ze grondleggers waren voor wetenschappelijke repressie

  en nogmaals; de bataafse republiek was franse bezetting!!!!

  deze tijd heeft niks opgeleverd behalve wat frans narcisme

  dee filosofen van deze tijd waren van mening dat het volk vooral hun bek moest houden

  niks verlichting; een excuus voor de zoveelste donkere eeuw

  industriële revolitie kreeg je er van ;
  gezinnen met tien kinderen met ingevallen ogen waarvan je de ribben kon tellen

  de tijd die rechts graag terug zou willen zien

  niks revolutie

  de geboorte van het roofkapitalisme

  tevens de ondergang van de Nederlanden als grootmacht !
  een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis

  enneh…

  religie was zowiezo meer iets frans

 11. * wetenschappelijke represie bedoel ik niet onderdrukking van de wetenschappen maar represie op bais van wetenschap ; iets waar we nog steeds heel goed in zijn en adolf al heeft bewezen dat dat niet verstandig is

  en nog steeds hebben we de diktatuur van de wetenschap

  statistieken ; profesoren betaald door lobby groepen

  het F woord zal ik maar niet gebruiken

  Zwembad is niet voor niks antinmachinalist

 12. Zwembad, even een paar flarden, zo op de zaterdagochtend.

  Ik weet niet of ik het met je eens bent wat betreft de gevolgen van de Verlichting. Huib heeft gelijk wanneer hij zegt dat er niet een Verlichting bestaat, en dat onze kennis van de achttiende eeuw beperkt is. Heeft met de golfbewegingen in ons onderwijs te maken. Vanaf de negentiende eeuw is het beeld ontstaan dat je voor een interessante periode in onze geschiedenis in de zestiende eeuw moest wezen, daar konden we ons als Nederlanders op richten als identiteitsbepalende periode, en dat de periode ruwweg tussen 1650 en 1800 eigenlijk onbelangrijk is geweest. In feite zitten we daar nog steeds mee.
  Vreemd genoeg is er in het buitenland wel belangstelling voor de Nederlandse Verlichting, omdat er veel connecties zijn met het buitenland, en zo is die periode langzaam toch de Nederlandse geschiedschrijving binnen gewandeld. Maar het is een ondergeschoven kindje, die Nederlandse Verlichting. (Full disclosure: ik ben afgestudeerd in de achttiende eeuwse letterkunde. Allemaal nutteloze kennis, maar wel boeiend.)

  De Verlichtingsologen zijn het inmiddels wel eens dat je die periode zowel kunt zien als het begin van de moderne discussie over democratie en mensenrechten, als het begin van het moderne kapitalisme en het wereldbeeld dat de ene mens op basis van rationele argumenten gerechtigd is over de andere mens te heersen. Met welk drogbeeld dan ook. Of je nu kijkt naar schedelmetingen of taalkundig onderzoek.

  Op zich kun je de Verlichters, de denkers zelf, niet verwijten dat hun denkbeelden zijn misbruikt. Net zoals je de ontdekkers van het menselijk genoom niet kunt verwijten dat die meneer Sarrazin in Berlijn in zijn boek met flauwekul op de proppen komt over joden die een extra gen hebben. (Of zoiets, ik was met Bruin I bezig, heb niet alles nauwkeurig gevolgd. Het was in ieder geval volkomen van de pot gerukt.) Je kunt niet alle wetenschap over een kam scheren omdat er wetenschappers zijn die hun kennis vergaren om te misbruiken. Zeker niet achteraf.

  Ik vind je Ludditische emotie heel herkenbaar en ik voel een groot respect dat je een duidelijk standpunt inneemt in deze kwesties, in tegenstelling tot heel veel mensen die alleen maar opgesloten zitten in hun eigenbelang en egoïsme, maar ik denk niet dat het afwijzen van de wetenschap de juiste weg is. Daarmee plaats je jezelf buiten een heel belangrijk debat, terwijl je je er op basis van kennis juist mee zou moeten kunnen bemoeien.

  Wat wij de Verlichters moeten nageven, is dat zij de weg hebben vrijgemaakt voor de vrijdenkerij, en daarmee voor de secularisatie. Dat is een samenspel geweest van denkers uit verschillende landen, die op elkaar reageerden. Dat is een groot goed, waar wij allemaal ons voordeel mee doen. We hebben nu veel grotere denkvrijheid dan vroeger.

 13. Ja zo kun je alles wel goed praten :

  het sociaal darwinisme heef uiteindelijk de basis gelegd voor het antiracisme
  😛

 14. En aangezien Montesquieue zijn ideeën gepikt heeft van de mystieke moslim Ibn Chaldoen zijn we weer thuis bij de ware schuldigen.
  Weer een andere dialectiek van de verlichting.

 15. Overigens was die ideologische Werdegang al te zien bij zo’n type als Kluveld. Brullen tegen de isalm als homo- en vrouwvijandig antiverlichtingsgedoe, en in noodtempo terechtkomen bij de SGP waar ze zelf niet eens lid van zou mogen worden.
  DIalctiek van de Verlichting versie III.

 16. @BozeHeks @ArnoldJ @Tibaert – Ik was gisteren en vandaag even uitgeschakeld. Ben blij dat jullie deze diskussielijn ook opgepakt en verrijkt hebben met jullie invalshoeken. Boze Heks en Arnold J. van der Kluft bewijzen in mijn ogen dat diverse historische studierichtingen kennis en wijsheid kunnen opleveren. Ik deed sociale geschiedenis in Amsterdam UvA. Daar heb ik veel aan gehad bij het begrijpen van de “nieuwe” emancipatiegolven vanaf de zestiger jaren èn van de reacties daartegen, zoals we die nu meemaken.
  Desalniettemin, of misschien juist daardoor, ben ik er nog steeds niet uit, hoe directe democratie en vertegenwoordigende democratie kunnen samengaan.
  Kortom, hoe de verschillende identiteiten en solidariteiten harmonieus te laten functioneren op hun verschilende (verwantschaps- en territoriale) niveaus.

  De oplossing ligt zeker NIET in het privilegiëren van één enkele van die niveaus, dus niet: maatschappelijke klasse, kerkelijke richting, familie, natie-staat, ras, enzovoort, of een combinatie van 2 of 3 daarvan. Wilders keert zich niet voor niets rabiaat tegen het “cultuurrelativisme”, hetzelfde als wat door de Nazis en Stalin “kosmopolitisme” werd genoemd.
  Maar in reactie daarop wil ik me ook niet opsluiten in een hooghartige-, schuilerk-achtige-, priviliegiëring van het cultuurrelativisme (tweede woninkje in Frankrijk). Dat is namelijk een grotelijks ontoegankelijk niveau voor Henk en Ingrid, zolang onderwijs en media de illusie van zonnig klompenland en een eeuwig Jorwerd in stand houden.

 17. De zogenaamde Joods-Christelijke traditie is een leugen, bedacht door protestantse gristenfundamentalisten als `goedmaker’ om na de Holocaust zionisten de hand te reiken.
  Vanaf de kruisiging van Jezus in het jaar 30 tot 1945 is er immers nooit een Joods-Christelijke traditie geweest omdat het Jodendom eeuwenlang door het Christendom is verguisd daar Jezus Christus vlak voor zijn dood een vloek over zijn ras zou hebben uitgesproken: `Zijn (Gods) bloed kome over ons en onze kinderen’.
  De Christelijke wereld, zowel de Kerk van Rome als later de Protestantse Kerk, torst derhalve negentien eeuwen schuld aan vervolging, discriminatie, stigmatisering en uitsluiting van de Joodse gemeenschap in diaspora.

  Men spreekt in het Westen pas van Joods-Christelijke waarden sinds de oprichting van de Joodse Staat Israël in 1948, met hulp van de westerse Geallieerden, en dit doet suggereren of die Joods-Christelijke `beschaving’ er altijd is geweest. Zionistische hardliners zijn niet te beroerd om westerse politici hiermee te chanteren door te eisen dat vanuit dat Joods-Christelijk sentiment, lees: gecreëerd saamhorigheidsgevoel, derhalve ook elke kritiek op Israëlische apartheidspolitiek moet worden aangepakt als zijnde antisemitisme.
  Vanuit dit verbroederingsidee is er een pact ontstaan tussen traditionele, op calvinistische leest geschoeide gristenfundamentalisten in Amerika en het Europa van na de Muur, alsmede de Republikeinse Neoconservatieven in Washington en de Zionistische hardcore in Israël met lobby’s en belangenorganisaties in de USA en de EU.
  Het daadwerkelijk actief belijden van een `Joods-Christelijke’ religie is hierbij inherent aan het hoofddoel: restauratie van Bijbelse waarden als tegenwicht voor vermeende Islamitische dominantie en de verspreiding van een gewaande
  `Islamitische ideologie’ in het zogenaamde Vrije Westen.

  De Islam als externe `vijand’ wordt in één adem genoemd met het zogenaamde `linkse gevaar’ dat door Amerikaanse neocons opnieuw van stal is gehaald als zijnde een interne bedreiging van de Westerse stabiliteit daar `links’ geneigd zou zijn compromissen te zoeken tussen Islam en Christendom.
  Uit US denktanks ontstane social engineers grijpen de angst voor islamisering in het transatlantische Westen aan om korte metten te maken met progressief-pluriforme nieuwlichterij en de vrijzinnig protestantse vrije gedachte, zoals die zich hebben ontwikkeld vanaf begin jaren zestig tot heden in de westerse welvaartsstaten. Daarin past het aanzwengelen van angst voor atheïsme, hedonisme, paganisme alsmede het `liberalisme’ wat bij US neocons dezelfde lading dekt.
  Men gruwt er van breed maatschappelijk geaccepteerde verworvenheden als feminisme, homo-acceptatie, pacifisme, multiculturalisme, naturisme, individualisme, etcetera, noem maar op.
  Tevens houdt de Neocondoctrine een waarschuwing in voor het Vaticaan dat jegens de Islam een gematigder standpunt inneemt, daar Rome lering heeft getrokken uit eeuwenlange suppressie van andersdenkenden.
  De boodschap lijkt te luiden: `Je bent voor òf tegen ons.’
  De talloze recentelijk onthulde schandalen rondom de Rooms Katholieke clerus komen derhalve niet zomaar uit de lucht vallen. (wedden dat zulks ophoudt als de Paus de Joods-Christelijke doctrine van de de Zio-Neocons onderschrijft?)
  Tot slot: US denktanks als de AEI waarin Hirsi Ali figureert als cheerleadster en The International Visitor Leadership Program http://zaplog.nl/zaplog/article/waar_kwam_balkenende_ineens_vandaan_the_international_visitor_leadership_pr
  waar onder andere Balkenende cursus heeft gelopen, zijn gebaseerd op het communautarisme van Etzioni, een Israëlische ideoloog die terugkeer predikt van opoffering van individualistische strevens aan een groter collectief belang. Gestoeld op het kibboetsmodel en pleitend voor het toepassen van sancties in geval van dissidentie. (hoor ik hier Wilders alweer?)
  Voor wie het CDA in deze dagen wat milder beoordeelt, helaas: Balkenende schijnt zeer warm te lopen voor de ideeënleer van Etzioni. Bovendien heeft demissionair premier Balkenende zich in Rome en Brussel actief pleitbezorger getoond voor vastlegging van Joods-Christelijke waarden en normen in het Verdrag van Lissabon, lees EU grondwet.

  Nu polarisatie van links/rechts opnieuw aan de orde lijkt te zijn, plus door neorechts opgelegd zwartwitdenken op het gebied van religie versus atheïsme, Christendom versus Islam, gestuurd gereguleerd denken versus de universele vrije gedachte, is het zaak de cultureel-filosofische verworvenheden van de laatste halve eeuw te verdedigen tegen de oprukkende Neo-Restauratie. (die zelfs de Verlichting van de 18e eeuw ter discussie wenst te stellen, net als de eigenlijke post Franse Revolutie Restauratiebeweging begin 19e eeuw)
  En inderdaad, gelet op op nieuwe politieke non-items als pleiten voor creationisme, nationalisme en neopatriotisme, is het hoog tijd om alert te blijven, opdat niet de geschiedenis van het zogenaamde `Vrije Westen’ wordt herschreven naar het gedachtengoed van obscurantistische neoconservatieven die bezig zijn een dubieuze ideologie te ontwikkelen om de moeizaam verworven vrijheid van het individu te onderwerpen aan een Joods-Christelijke maatschappijhervorming in het door hen zo verafschuwde `decadente’ Westen.

 18. Nog ff een detailtje waarom de Christenfundies de Zionisten ondersteunen , volgens de openbaring van een paar schotse zusjes moeten de Joden naar Israel terugkeren om daar in het Armagedeon uitgemoord te worden , over dubbele agenda gesproken

 19. @Abdul Ik mag je niets verwijten, want ik ben er zelf mee begonnen, om (te) lange reacties te schrijven. 😮 Wilders heeft, na een flirt met de Neocons (2005-2006) via Bart-Jan Spruyt, gekozen voor een hecht verbond met israelisch uiterst-rechts en een groep Amerikaanse fanatiekelingen, die (zelfs) in de ogen van Daniel Pipes te ver gaan. De Neocons en, -niet toevallig-, Joshua Livestro ook, mikken op de VVD, die ze de rol van de Amerikaanse Republikeinen toedichten. Wilders c.s. zijn voor hen “nuttige idioten” en ze sporen de VVD aan om van hen “gebruik te maken” (Hirsi Ali bij bezoek aan NL dit voorjaar).
  De mislukte formatiepoging Bruin-I is daarvan een voorbeeld. Het inhuren van Paul Belien door Wilders is voor mij één van de aanwijzingen, dat Wilders probeert om niet één van de nuttige idioten te zijn, maar om zelf allerlei doemzaaiende christelijke randfiguren in te huren.

 20. samenvatting uit een prachtig pleidooi:

  Abdul Alhazred Schreef:

  Nu polarisatie van links/rechts opnieuw aan de orde lijkt te zijn, plus door neorechts opgelegd zwartwitdenken op het gebied van religie versus atheïsme, Christendom versus Islam, gestuurd gereguleerd denken versus de universele vrije gedachte, is het zaak de cultureel-filosofische verworvenheden van de laatste halve eeuw te verdedigen tegen de oprukkende Neo-Restauratie. (die zelfs de Verlichting van de 18e eeuw ter discussie wenst te stellen, net als de eigenlijke post Franse Revolutie Restauratiebeweging begin 19e eeuw)

 21. Een mens brengt zijn leven door met redeneren over het verleden, klagen over het heden en zich zorgen maken over de toekomst. – Antoine de Rivarol, Frans schrijver (1753-1801).

 22. Pingback: De moeilijke Integratie: Turken | Krapuul

Reacties zijn gesloten.