PVV en CDA vinden eigen bijdrage GGZ van €175 prima, rest kamer (gelukkig) niet

“Kamer tegen eigen bijdrage GGZ” aldus de Telegraaf.

Dankzij Twitter weten we wie voor waren: PVV en CDA.

Dus nu weten we ook wat dat “meer geld naar de zorg” gewauwel van de PVV waar is.

Meer over deze maatregel:

Een stigmatiserende maatregel
GGZ Nederland weigert de inning van de eigen bijdrage uit te voeren. Het is een discriminerende maatregel die grote groepen ernstig zieke mensen stigmatiseert en de drempel voor hulp onnodig hoog opwerpt. Deze mensen hebben medisch specialistische hulp nodig. Net zoals mensen met kanker of een hartkwaal.

Daarnaast wordt een deel van de patiënten gedwongen opgenomen omdat ze een gevaar voor zichzelf zijn of voor hun omgeving. Om die vervolgens met een eigen bijdrage van € 175 te confronteren is heel cru.
Een ander schrijnend punt is dat in veel regio’s 40% van de patiëntenpopulatie een minimuminkomen heeft. Die tref je dus het hardst. Een deel van de patiënten heeft soms ook meervoudige problematiek, zoals bijvoorbeeld een psychose en een verslaving. De laatste jaren wordt deze groep zeer succesvol opgevangen, waardoor ze niet op straat zwerven en geen overlast hoeven te veroorzaken om aan hun middelen te kunnen komen. Het instellen van de eigen bijdrage doet dat succes weer teniet. (zorgkrant)

12 gedachten over “PVV en CDA vinden eigen bijdrage GGZ van €175 prima, rest kamer (gelukkig) niet”

 1. Eh, ik ben weer in de war. Een minister komt met een voorstel, de TK laat weten dat ze dit geen goed plan vinden en minister deelt mee dat hij toch vasthoudt aan dit plan. Heb ik dan nooit goed begrepen? Gaat de TK hier niet over maar alleen de minister? Is hier iemand die mij wijzer kan maken?

  Eerder dit jaar is er ook al zoiets geweest, maar ben even kwijt wat dat was.

 2. Ministers kunnen doen wat ze willen totdat ze naar huis gestuurd worden door de kamer. Ze hoeven zich verder aan niet een kameruitspraak te houden.

 3. @2 : en deze minister was toch al naar huis gestuurd, toch? Dus kan-ie doen wat-ie wil tot Bruin 1 er is, dat dan vervolgens zal doen wat hij wil. En nu ben ik ook nog heel erg in de war: deze minister wilde toch geen Bruin 1? Dus door dit voor te stellen bevoordeelt hij Bruin 1?

 4. @5 Keira: we zijn hier volgens mij allemaal in de war volgens de helft van de kiezers + 40.000: gezellig dus.

 5. En dan was er dit ook nog in oktober 2009:
  quote
  Privacy in de geestelijke gezondheidszorg
  Sinds de komst van de zorgverzekeringswet in januari 2008 voor de geestelijke gezondheidszorg zijn psychiaters en psychologen verplicht de diagnose van de patiënt op de factuur aan de zorgverzekeraar te vermelden.

  Dat doen zij door in het computersysteem een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) in te voeren: een code voor de diagnose en de behandeling van een patiënt. Aanvullende persoonlijke informatie over de patiënt gaat onder een pseudoniem in een database van de overheid. Minister Klink wil met de DBC’s een transparante, betaalbare zorgmarkt creëren en voorgoed afrekenen met ondoorzichtige declaraties. Behandelaars en patiënten maken zich zorgen over beroepsgeheim en privacy.
  unquote

  http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Minister-Klink-onder-vuur.htm

 6. Het gaat hier niet om een wet in formele zin, maar om een uitvoeringsregeling. Daar hoeft de Kamer het niet mee eens te zijn, maar “ze” doen toch wat ze willen. Belangwekkend is dat dit dus een van de Henk & Ingridpunten zou kunnen zijn waar Wilders zijn reet mee afveegt.
  Maar dan, een echte Nederlander wordt niet gek.

 7. er zijn geen woorden voor. hoe durven ze 👿

  mooi als de GGZ dit niet uitvoert.

  bezuinigen doen ze al jaren.
  voordeel van wachtlijsten van “weken” is dat het probleem dikwijls al opgelost is voor de hulp er is. bij zelfdoding komt dat dikwijls voor. dat scheelt trouwens ook een hoop geld. 🙄

Reacties zijn gesloten.