Het vermenselijken van het uitzetbeleid van Teeven loopt op wieltjes

`Dit heb ik nog nooit meegemaakt’ zegt de ervaren maar toch aangeslagen advocaat. `Mevrouw is 78 jaar oud, oogt nog veel ouder, zit in een rolstoel en kan zich absoluut niet verweren. Waarom dan opsluiten in een gevangenis?’

Samen met haar 44-jarige dochter vraagt de Iraakse vrouw in maart van dit jaar asiel aan in Nederland. Beide vrouwen behoren tot de christelijke minderheid in Irak en zoeken hier bescherming. Ze hopen ook op steun van hun in Nederland wonende zoon/broer. Maar de Nederlandse overheid beslist dat de vrouwen op grond van Europese regels (de Dublinverordening) hun asielverzoek in Spanje moeten indienen. Dat begrijpen en willen de vrouwen niet.

Op 8 oktober kwam het busje om moeder en dochter van het asielzoekerscentrum op te halen en naar Schiphol te brengen. De vrouwen zijn bang en weigeren om in te stappen. Daarmee verliezen ze hun kans om zonder dwangmaatregelen te vertrekken. Op dinsdagochtend 22 oktober worden ze dan ook door de vreemdelingenpolitie opgehaald en overgebracht naar het Detentiecentrum Rotterdam. Het is de bedoeling dat ze dinsdag 29 oktober naar Spanje zullen vliegen. Volgens hun advocaat zijn ze in paniek, ze huilen aldoor.

Bron: Amnesty Nederland. In het algemeen is Amnesty geen citeerbare bron, omdat de club – ook in dit geval – Heel Erg Meedenkt met de Regering. Er moet een speciaal uitzetbeleid komen voor kwetsbare mensen. Dit moet natuurlijk uitgestippeld worden door een Commissie of een Raad die meetbare resultaten van kwetsbaarheid vaststelt. VVD, PvdA en CDA dienen goed zichtbaar vertegenwoordigd te zijn in de Raad.
Het ’t land uitsmijten van moeder en dochter weg van de verblijfplaats van zoon/broer, als het gaat om slachtoffers van de invasie die de Politieke Steun van het regime-Balkenende heeft gekregen, vraagt niet om een Commissie. “Nederland” zou zich de ogen uit de kop moeten schamen dat deze mensen überhaupt naar een land dat hun bestaan onmogelijk heeft helpen maken vluchten.

De deportatie van de 78-jarige vrouw in de rolstoel is ongetwijfeld geheel volgens de Regels verlopen. Volgende zaak.