Eindrapport schaliegas: Het winnen van schaliegas is volstrekt veilig

Honderdtien van de honderdvijfentwintig documenten van het conceptrapport over schaliegas geheim houden. Kamp wil dat, Kamp doet dat. Naar het zich laat aanzien moeten de eindconclusies voldoende positief zijn om te kunnen gaan schaliegassen, of hoe het ook moge heten. Zonder inspraak, zonder pardon.

Hoe men de risico’s van het winnen van schaliegas wil wegmoffelen weet ik niet maar, zoals ik al schreef, dat is het geheim van Kamp.

Hier alvast de meest bekende risico’s:

1) Vervuiling van waterbronnen
2) Grootschalig waterverbruik
3) Inbreuk op landschap en natuur
4) Ongevallen
5) Seismische effecten
6) Klimaatverandering

En dat is geen geheim. U kunt op uw gemak een factsheet over schaliegas nalezen op deze pagina van Schaliegasvrij Nederland. Niet schrikken, het eindrapport schaliegas zal uitwijzen dat het allemaal reuze meevalt.

Er zal en moet en schaliegas gewonnen worden. En u mag zich binnenkort afvragen waarom er in godsnaam vuur in plaats van water uit de kraan komt.