Kabinet automatiseert beantwoording kamervragen PVV

wildersdeheldAlthans stap 1 is gezet:

Wie voor zijn werk dagelijks stapels Kamervragen doorneemt ziet soms opeens rode lijnen. Neem nou de Kamervragen van de PVV. In veel gevallen eindigen hun Kamervragen met de zinsnede: “Bent u bereid om de islamisering van onze samenleving te stoppen? Zo nee, waarom niet?” Het Kabinet heeft inmiddels een standaard reactie. (lees meer in hpdetijd)