Waar beleidsmatige vreemdelingenhaat de valorisatie van de universiteit raakt

In een land, meer bepaald een stad, waar vreemdelingen dakloos worden gemaakt omdat zij vreemdelingen zijn en waar universitaire gebouwen worden afgegrendeld door wat in andere landen militaire politie wordt genoemd omdat de Macht doodsbenauwd is voor acties – daar is de volgende stap dat de actievoerenden als vreemdelingen worden behandeld. Zeker als zij gebruik maken van hun recht anoniem te blijven:

Vijf bezetters die zijn aangehouden bij de ontruiming van het Maagdenhuis zitten in vreemdelingendetentie, omdat hun identiteit nog niet vaststaat. De advocaten van de vijf zijn daarover ontstemd. “Ze hebben onmiskenbaar de Nederlandse nationaliteit”, zegt Willem Jebbink. “Dit is misbruik van het vreemdelingenrecht. Het is verbazingwekkend hoe de politie met staatsburgers omgaat.”

Bron.

Deze truc is eerder uitgehaald met die andere gehate mensensoort, met graagte krakers genoemd in de gelijkgeschakelde media. Behandel ze allemaal zoals je vindt dat je vreemdelingen mag behandelen.

En het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam ronselt intussen luitjes die op een verdere aanstelling mogen rekenen door een petitie ter ondersteuning van dit alles te ondertekenen. Hoe diep kunnen machthebbertjes zinken.