De Alevieten en het ongelijk van Wilders

De voorzitter van het Humanistisch Verbond wijst op een bevolkingsgroep die niet past in Wilders’ simplistische islamofobe plaatje;

Een belangrijk gegeven over de bevolkingssamenstelling van Nederland wil maar niet doordringen tot de politiek, de wetenschappelijke adviesraden en de media. Het feit dat van de altijd genoemde één miljoen moslims in ons land om te beginnen 10 procent de Alevitische levensbeschouwing is toegedaan, wordt stelselmatig genegeerd. En dat heeft gevolgen voor het publieke debat over multiculturaliteit en integratie. Dat Wilders dit feit negeert is begrijpelijk, het komt hem gewoon slecht uit. Maar dat andere partijen ook geen belangstelling tonen en is vreemd en dom. (meer)