Vier dagen om de Vluchthaven te ruilen voor…?

Het uit de voormalige nor zetten zal Van der Laan met genoegen laten doen door de nodige skinheads, het zorgen voor vervangende verblijfsruimte zal ongetwijfeld niet doorgaan:

De asielzoekers die nu in de Vluchthaven verblijven, hebben vier dagen de tijd om de voormalige gevangenis aan de Havenstraat te verlaten. Dat heeft de rechtbank bepaald.

Toch is niet alle hoop voor de asielzoekers vervlogen: volgens de rechter kunnen zij ieder individueel opnieuw een aanvraag bij de gemeente doen om aanspraak te maken op alternatief onderdak. De stad moet een ruimer criterium hanteren voor het beoordelen van deze aanvragen.

Bron voor desgewenst verder lezen.