VVD’er ziet het licht

Jan Driessen, campagnestrateeg voor de VVD in 2006 en 2007, zet wat vraagtekens bij de strategie van de politieke partijen, met name bij die van de VVD:

Verantwoordelijke politieke partijen dienen nu elkaar de hand te reiken en samen te werken om uit de destructieve duikvlucht te komen waar Nederland in terecht is gekomen. Samen dienen die partijen allereerst en met kracht uit te stralen dat Nederland een ‘welkome’ samenleving is.

Waar al vele honderden jaren lang, mensen uit allerlei windstreken meer dan welkom zijn. Ook nu nog. Een gastvrije samenleving, ook voor moslims uit Marokko of uit Turkije, ook voor jonge homo’s uit Iran of Irak, ook voor slimme computerdeskundigen uit India. We sluiten geen groepen buiten. (meer)

En zo is het.