Geert Wilders, de populistische windvaan

Fortuyn was charismatisch genoeg om jan met de pet op een liberaal programma te laten stemmen, Geert Wilders, de liberaal, is dat niet;

Zo waren veel ideeën van Fortuyn zeer liberaal van aard, hij was bijvoorbeeld voor het afbouwen van de verzorgingsstaat. Dit weerhield mensen die juist profijt van de verzorgingsstaat hebben er niet van om op Fortuyn te stemmen. Voor Wilders gold precies hetzelfde. Als jarenlang VVD-lid had hij een liberaal standpunt ten opzicht van uitkeringen. Toen hij later alleen met de PVV verder ging, was dat ook nog zo. Het is pas sinds kort dat zijn partij de ommezwaai gemaakt heeft en tegen snijden in de verzorgingsstaat is. (meer)