Stuur een protestmail naar de PvdA over de jacht!

De Faunabescherming is een e-mailactie gestart naar de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Daarmee proberen wij de Kamerleden ertoe te bewegen tegen het amendement te stemmen waarmee de hobbyjacht in Nederland wordt verruimd in plaats van ingeperkt of afgeschaft. De afschaffing van de hobbyjacht is al jaren een programmapunt van de PvdA, maar dat wordt nu weer moeiteloos opgegeven omdat de VVD het niet wil.

Tot driemaal toe beloofde de PvdA een einde te maken aan de plezierjacht, het zonder enig nut of noodzaak schieten van hazen, fazanten, konijnen, wilde eenden en houtduiven.

Het was een harde verkiezingsbelofte in 2012, het was het uitgangspunt van het plan Mooi Nederland waartoe de PvdA het initiatief nam samen met GroenLinks en D66 en het was een harde belofte bij de verkiezingen van 2015 voor de Provinciale Staten.

Maar de PvdA dreigt te zwichten voor de eisen van coalitiepartner VVD, die de jacht niet wil verbieden maar zelfs wil uitbreiden.

Laat de PvdA nu weten dat u het breken van die verkiezingsbeloften onacceptabel vindt.

Emailactiepagina.