Provincie Limburg heeft DE oplossing voor corruptie!

Na de tsunami van corruptelingen – meestal  VVD’ers en ook nogal eens Limburgers – van de afgelopen jaren meent men daar in Limburg iets op gevonden te hebben, namelijk declaraties gewoonweg grotendeels geheim houden:

De provincie Limburg heeft besloten om declaratiebonnen van gedeputeerden alleen nog gedeeltelijk openbaar te maken, schrijft de regionale nieuwssite 1Limburg. Belangstellenden krijgen alleen het eindbedrag te zien. De posten waaraan het geld is uitgegeven en de bijbehorende bedragen worden afgedekt.

Die arme Marc Verheijen bijvoorbeeld, is namelijk het slachtoffer geworden van een ‘interpretatieprobleem’, zo vernemen wij uit de mond van CDA’er Ger Koopmans. Wat er precies verkeerd geïnterpreteerd kan worden aan het declareren van flessen wijn van 127 euro per stuk zou men zich in gemoede af kunnen vragen, maar laat het aan een katholieke CDA’er over om zoiets recht te praten. Wellicht heeft de tropenkolder in dit toch altijd al wat warmer dan gemiddeld deel van het land dit jaar extra vroeg toegeslagen