De zwarte kousen en hun liefde voor Wilders

De houding van de SGP t.o.v. de PVV is een beetje “ambivalent”, aldus de schrijver van dit stuk;

En de PVV beweert wel op te komen voor het joods-christelijk karakter van onze cultuur, maar heeft daarvan niet veel begrepen. Wilders wist tot voor kort niet eens wat de betekenis van Pasen is. Met echt christelijke politiek en een christelijke maatschappijvisie heeft de PVV net zo weinig op als met de Islam. (meer)

En toch stemmen bange christenen PVV. Dat Wilders tientallen miljoenen moslims uit Europa wil deporteren vinden die bange christenen wel mooi meegenomen, want daar hoor je ze nooit over, zelfs niet in dit soort lange stukken.