Pleegt Wilders een ambtsdelict?

Op publiekrecht.blogspot.com wordt de volgende vraag gesteld;

Ware het niet beter geweest om de uitlatingen van Wilders te benaderen via de route van het ambtsdelict? Ambtsmisdrijven zijn namelijk ook die misdrijven van ambtsdragers die niet zouden zijn begaan zonder de faciliteiten van het ambt. (meer)

Goede vraag. Wie gaat hem beantwoorden? En een beetje snel graag; we worden Wilders-moe.