Tegenbegroting PVV is boerenbedrog

Hans Groen bespreekt de tegenbegroting van de PVV op zijn site;

Enige tijd geleden heb ik met grootste moeite het PVV pamflet tegen het licht gehouden. Met name op haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de plannen. Het kwam er simpelweg op neer dat de PVV meer uitgaven heeft dan inkomsten. Om die reden zijn nagenoeg alle plannen van de PVV onhaalbaar. (meer)