Abbas in rede voor de VN: Palestijnen niet langer gebonden aan de Oslo-Akkoorden

Woensdag werd bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York voor het eerst de Palestijnse vlag gehesen. Een lege, symbolische daad zolang er geen sprake is van een een einde aan de bezetting. De vraag is: is de speech van Abbas over het opzeggen van de Oslo-Akkoorden net zo inhoudsloos? Of gaat hij echt stappen zetten?
Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit in de door Israel bezette gebieden, heeft woensdag tijdens zijn rede voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat de Palestijnen niet langer gebonden kunnen zijn aan de Oslo-Akkoorden en dat Israel zijn volledige verantwoording op zich moet nemen als bezetter. Abbas bracht in herinnering dat de Oslo-Akkoorden en hun annexen als tijdelijk waren bedoeld en al in 1999 in het beëindigen van de bezetting en de onafhankelijkheid van de Staat Palestina, naast Israel hadden moeten uitmonden. “We hebben geprobeerd Israel er toe te bewegen de getekende overeenkomsten uit te voeren, ” aldus Abbas, ”en we hebben onderhandeld over het uitvoeren van de twee-statenoplossing via rechtstreekse contacten met de Israelische regering en via de Verenigde Staten, de Russische Federatie, de Europese Unie, de Verenigde Naties (de leden van het ”Kwartet”).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist