Waag het niet je voeten te wassen

De ruimte waar men gezamenlijk bidt zou als heilige grond aangeduid kunnen worden. Exodus 3:5 zegt: trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. En heilige grond kan men toch het beste met schone gewassen voeten betreden. Ook niet-moslims weten dat men ongeschoeid de moskee dient te betreden, en wie geen sokken of kousen aan heeft kan maar beter de voeten eerst wassen (en zo nodig en mogelijk meer).
Een opdracht die serieus genomen wordt. ook voor het stiltecentrum in Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Zou je denken. Maar een wasbakje voor het stiltecentrum is voor de geachte afgevaardigden van de Stichting Geert Wilders (of hoe heet ze ook alweer?) aanleiding de alarmklok te luiden over de toenemende islamisering van het onderwijs in Nederland.
Dus huppekee, weer eens een vijftrapsvraag van het type zo neen, waarom niet? Een proeve:

4.) In hoeverre onderschrijft de minister de mening van de PVV dat een wasruimte voor moslims een symbool is voor de islamitische ongelijkheid tussen moslims en niet-moslims en daarom tevens vanuit het oogpunt van de emancipatie geen plek hoort te hebben op een onderwijsinstelling?

5.) Welke maatregelen denkt de minister te treffen om de wasruimte zo spoedig mogelijk weg te krijgen?

Een beschaafd joods-christelijk persoon bidt met vieze voeten, begrepen?

16 gedachten over “Waag het niet je voeten te wassen”

 1. Paranoïa gelul over eigen PVV vooroordelen.
  Tijd en geld worden weer in de 2e Kamer vergooid om de PVV paranoïa tegemoet te komen.

  Het zal voor de belastingbetaler veel goedkoper zijn om aantal psychologen/psychiaters permanent bij de PVV te doen accrediteren met doel de paranoia even proberen opvangen.
  Dat kan onnodige vragen, debatten en tijdverspilling voor de 2e Kamer kunnen voorkomen.

 2. Cool, deze post stond net bovenaan als je bij Google Nieuws zoekt op Wilders of PVV. 😎

 3. Een van de redenen dat men in de middeleeuwen hoogstens een maal per jaar een bad nam was dat baden een gewoonte van de heidense saracenen ( Moslims dus ) was..

 4. lieke Schreef:

  ik dacht dat het voeten wassen vooral een symbolische betekenis had, net zoals het wijwater dat katholieken bij het binnengaan in de kerk gebruiken, voor een symbolische zuivering.

  Nee niets symbolisch aan … Je komt van buiten met vieze voeten, , armen , handen , gezicht en dien schoon te wezen als je bid , in tegenstelling tot wijwater stroomt het water dan ook en verdwijnt na het wassen in het afvoerputje …

 5. Bytheway, aangezien onze Joods-Christelijke traditie een “Wasdag voor het gebit” kent, zie ik niet in waarom voeten een probleem zouden moeten zijn! Met name omdat onze voetzolen als “shunt” (= soort noodreserve) voor onze nieren kunnen dienen en dat zie ik tanden en kiezen nog niet doen!

  (Inderdaad, op momenten wanneer je nieren het moeilijk hebben, sta je soms met je voetzolen te plassen. Eat that, Google News!)

  okee, okee, duidelijk tijd voor mijn pilletjes 😆

 6. Blijkbaar heeft de PVV niets beters te doen dan zich druk te maken over een wasruimte. Tja dat geeft gelijk aan hoe hoog (of beter gezegd laag) het niveau bij de PVV is.

 7. Stel je voor… een wasruimte voor moslims. Dat wordt weer toegevoegd aan de lijstjes waarmee sommige mensen elkaar wijsmaken dat we hier over 10 jaar een 2e Iran zijn. 😆

 8. In de Middeleeuwen waste mensen zich doorgaans meerdere keren per week of eens per week. Kloosters hadden toen ook uitgebreide badkamers. De gewoonte zich slechte 1 of een paar keer per jaar te wassen dateert uit de Renaissance. Die ontwikkeling naar viespeukerij kwam wel op gang na de Reconquista.

 9. vreemd dat de PVV niet duidelijk uit kan leggen waarom deze wasbakken eenprobleem zijn.
  en voor alle nederlanders wil ik als israeli in ned. zeggen dat er geen joods-christelijke cultuur bestaat 😀
  voor alle duidelijkheid, volgens de joodse wet mag een jood wel in een mosqee bidden maar niet in een kerk. dus ook voor joden is het fijn dat die wasbakken erzijn want door die ‘islamitisering’ van de stilte ruimte mogen nu ook (orthodoxe) joden bidden in die ruimte (mits er geen kruis of afgodsbeeldjes staan)

  ik snap niet waarom Wilders geen respect voor de Islam en het Jodendom heeft .

 10. # 13

  Goeie vraag behalve het gegeven dat dit om leerlingen die volop betrokken als voorname sociale bezigheid en ontwikkeling bij elkaar zijn, gaat..
  Stille afzondering als symtoom de vraag stelt wat er aan de hand is ,waar het de leerling om gaat. Dat kan van alles en nog wat zijn, zorgelijk of niet.

  Sulky en anderen

  Ik kom nog even terug over wat u op link sharia in Ned. link over uw oud zijn en wakker worden schreef.

  Ik hoop zelf dat ouderdom mij nooit zo ver brengt dat ik de opkomst van een politieke apartheids beweging, als wakkere strijders voor mijn vrijheid herken.

  De enige reden waarom ik soms op deze log reageer is omdat de PVV een neo fascistoïde beweging is, Krapuul een netjes te noemen politiek forum dat dit niet onder stoelen of banken steekt, haar focus op het doen en laten van de PVV heeft om de boodschap aan het volk met feiten te ontkrachten.

  Mijn reacties zijn niet half zo goed als dat sommigen hier ter politieke berde aan inzichten neer zetten, ik heb als volgt mijn best gedaan.

  Ik zie niet waarom het nodig is om met bewijsmateriaal aan te komen, zelf als een soort fora dienst te gaan waarschuwen om aan te tonen dat de PVV wel voor onze vrijheid opkomt. Sterker nog, ik stel dat de media propaganda van voorman Wilders de burger slechts geestelijk leeg kan zuigen, in angst over eigen gebrek aan inzicht als domheid kan brengen omdat men diverse moverende redenen dit heeft toegelaten.

  Ik zie geen probleem over de waarheid of onwaarheden van Wilders propaganda en kretologieën.

  Wilders schotelt zijn politieke ambities en waarheid in zijn program heel duidelijk aan iedereen voor en is verstrekt helder over zijn geambieerd wettelijk bekrachtigd apartheids regime.

  De burger kiest hier aan mee te doen of niet, zo simpel is het.

  De vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat er een neo fascistische markt wind door Ned. en delen van Europa waait , is een andere vraag.
  Wilders spant verreweg de luchtkroon van deze stroming, hij wil op de troon.

  Religieuze politiek,religieuze symbool politiek in en over publieke ruimtes.
  .
  Favouriet is het noemen van gescheiden zwemlessen voor moslima’s. Dit heeft niets met politiek te maken.
  Zwembaden bepalen zelf waar ze hun subsidiegelden qua aanbod vrije zwemuren versus schoolzwemmen aan besteden.
  Er wordt niet extra gesubsidieerd om kosten voor een moslima zwemuurtje, vrouwelijke badmeesters en personeel, te dekken.
  Laat dit vooral zo blijven, geen verdere privatisering en weg met samen school leren zwemmen als te duur voor onze jeugd.

  Gescheiden gemeente loketten voor moslima’s.
  Goed bedoeld als overgangs hulp naar meer zelfstandigheid en/of taal problemen, nee.
  Om de vrouwen van oudere generatie gastarbeiders te helpen moeten andere wegen voorhanden zijn.
  Gescheiden zitplaatsen voor moslima s in het theater.
  Het theater is geen te claimen kerk voor een stukje eigen cultuur bezetting. Het is aan uitvoerende theater makers dit wel of niet te accepteren of daar wel of niet op in te spelen.

  Rijtjes vaak genoemde religieuze symbool politiek in de publieke ruimte, kerstbomen, kruisjes, hoofddoekjes, keppels, kortom alle uiterlijk vertoon als kerkelijke klepels, leek mij de moeite van een strijd daarover niet waard.
  Wat mij betreft alle denkbare religieuze symbolen tegelijk in publieke ruimtes als feestelijke bevrijdings dag.

  Een heel ander punt is dat religieuze symboliek politiek op hoog en laag beleids niveau, een paar fanatici daar gelaten, veelal uit marktbelangen plaats vindt.

  Hier zijn veel grote en kleine voorbeelden van te geven, incidenten die door PVV media breed aangewend worden als politieke waarheid over wat eraan de hand is.

  Ik begrijp dat was ruimtes in een christelijke hogeschool aanleiding voor PVV protest geven, ik maak me drukker over de kwaliteit van onderwijs , de belangen management lagen en bestuurders dan dat was ruimtes voor moslim leerlingen dit ooit zouden kunnen.
  Daarbij ben ik voor afschaf art. 33 om dit soort gedoe aan de periferie geen verdere politieke ruimte te geven.
  Laten we wel zijn, men weet ook niet wat een school op christelijke grondslag verder met zich mee als lering overdraagt.

  Het zou mooi zijn als vd heuvel nog een keer de PVV protest concept brieven over incident varkens afbeeldingen in een zorg kliniek plaatste. Ik heb dubbel van verbazing over dit inkijkje gelegen, de brave hersenspoeling van zijn volks vertegenwoordigers om het perfect voor de leermeester te doen ten top. Terwijl vermeend marktbelang van manager de rol in het weghalen van varkensportretten speelde.
  Laat de uitvoer van dergelijk machts gedachtengoed als PVVs religieuze politiek ons gespaard blijven.

  Een oude qua symbool politiek vond rond de bouw van de Westermoskee plaats. Bij voorbaat weg met een klein WO2 monumentje voor de moslim gemeenschap waarop de orthodox joodse gemeenschap een platte herdenkingsplak zonder kruis wilde, symbool geëmmer op boterhoofden als bestuurlijk beleid van onze belasting centen en Turkse vrouwen door eigen gemeenschap opgelicht werden om hun sieraden in ruil voor bouw van de moskee te schenken.
  Ondertussen deden de grote marktjongen eigen zaken over dit prestigieuze mega vastgoed project, conform bekende mores verdween het grote geld in frauduleuze praktijken en zakken vullers.
  De vastgoed wereld ontpopte zich in volle bloei hoog boven dit stuk Adamse braak liggende grond, de ene na de andere rechtszaak ontsproot eruit terwijl het gebouw zelf niet verder dan de inzegening van de 1ste steen kwam.

  Verschrikkelijk of niet soms dat religieuze symbool politiek zich als mini oorlogje over een jaren lang stuk braak liggende dichtbevolkte stadsgrond afspeelde, terwijl de vrije markt giganten er mee aan de haal waren.
  Ik heb zelf uit frust nog geopperd om er een al dan niet tijdelijk sport veld/ com parkje/com speeltuintje/com jeugdhonk van te maken met vrolijke wishing well fonteintjes erbij.
  Werk voorziening allerlei, gratis water kraantjes voor recreatie doet wonderen.
  Werk voorziening allerlei, gratis water kraantjes voor recreatie doet wonderen, een alternatief en project voor sociale samenhang, ontmoetingen en gezelligheid lag voorhanden.
  Niet alleen dat, een relatief kleine investering om dit te verwezenlijken betaalt zich zelf ruimschoots terug.

  Een iets recentere was de reclame bikini met oranje bal tussen haar benen van Inge van de Bruyn.
  Deze is door de KLM zelf verwijderd uit handels belang met midden oosten partners en VS christen fundi’s. Niks druk vanuit de moslim gemeenschap.

  Ik heb het verder niet bijgehouden maar zie dat was ruimtes voor moslim leerlingen in een christelijke hoge school aanleiding tot PPV kamer vragen hebben gegeven.
  Ik maak me drukker om de kwaliteit van onderwijs en de belangen van management lagen en bestuurders dan dat een was ruimte voor moslims mij ooit zouden doen.
  Ik ben voor afschaf ar. 23 om met dit toenemend religieus politiek gedoe klqar te zijn de focus te leggen op waar het qua onderwijs hoort, op kwalitatief goed onderwijs zonder markt belangen.

  Uiteindelijk telt de god van het ordinaire geld, mondiale en landelijke doelgroepen waarvan dit te verkrijgen of aan te verliezen is, als vanouds als eerste belang.

  De PVV komt met de ene kolder na de andere over de islamisering, geen haalbaar antwoord maar niet thuis geeft voor burgers in wijken waar integratie problemen zich voordoen, terwijl de burger door neo liberale marktbeginselen als cadeautje wordt ingepakt om belazerd te worden.

  Last but not least, de arabische wereld is in politieke oproer terwijl Azië het machtscentrum en handels voortouw trekt.

  Het zijn spannende tijden waarin Wilders alles op alles zal zetten om als ultra rechtse koning uit zijn zwaar belaagde strijd te komen, Rutte nog even MP pootje te lichten.
  Rutte kneep zijn handen dicht over zijn vriend en gedoog bondgenoot, VVD aan de meerderheids macht, wat een geluk maar niet voor jan modaal en daaronder.

  Tante Beatrix zei tenminste recht voor zijn raap dat ze VVD stemt omdat haar dat economisch beter uitkomt.
  Wel gek dat ene Elisabeth hier s nachts is gaan waken over wilderse zaken als : 💡 in de duisternis.

 11. #12 Rafi

  Wel zo goed dat u dorgeeft dat er geen joods christeijke cultuur bestaat, per slot zijn wij een een uit de zee veroverd ”.immigranten” land waar de orajnjes een nationaiteit aan hebben gegeven..
  Mocht u het lezen wat heb ik net geschreven heb, in dat er wel een WO herdenkings plak voor 2 gefussiueerde vader en zoon verzets strijders voor de joods orthoxe gemeenschap op de grond van de voorgenomen westers moskee mocht blijven, maar dan zonder kruisje.
  Ik ben altijd bereid om te begrijpen, bij te leren over de vraag waarom oorlog geschiedenis qua plaats en concrete afbeelding veranderd zou worden.
  In hete oorlogs situaties worden anders mans tempels als groot goed vernietigd.
  Wat geeft een kruisje meer of minder aan democratische burger vrijheid mee om zijn geloof te beleven?

Reacties zijn gesloten.