Corrupte VVD-er du jour: Gerrit Zalm

Voor de boekhouding, de voormalige topman van VVD-politici-vergaarba(n)k DSB, van overheidswege gedumpt bij de op ons aller kosten genationaliseerde ABNAMRO, heeft zich verzet tegen de publicatie van een kritisch rapport over de ondergang van de door hem geleide bank:

ABN Amro-topman Gerrit Zalm heeft zich verzet tegen de publicatie van een kritisch rapport over de ondergang van DSB Bank. Zalm, voormalig financieel directeur bij DSB, was bang dat hij door onderdelen van het rapport ‘onevenredig’ zou worden benadeeld.

Dit blijkt uit documenten die in handen zijn van RTL Z. Zalm blijkt vooral geprotesteerd te hebben tegen de conclusie dat DSB de zorgplicht schond. “De cultuur van DSB was lange tijd te commercieel en te weinig gericht op het belang van de klant”, concludeerde de commissie over de periode waarin ook Zalm in het bestuur zat van DSB.

(….)

De stukken zijn openbaar geworden na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Na ruim vijf jaar tegenstribbelen moest het ministerie van Financiën de stukken deze week op last van de rechter vrijgeven.

Via een woordvoerder laat Zalm weten ‘geen behoefte te hebben aan enig commentaar op deze berichtgeving’. Zijn protest tegen openbaarmaking heeft, voor zover nu uit de documenten valt op te maken, geen effect gehad.

Verder lezen.