Extreem-rechts aanwezig bij Wilders’ verzet: they’re heeeere…

Helemaal niemand had dit verwacht: neo-nazi’s geven gevolg aan Wilders’oproep tot verzet. Peter Storm legde al uitstekend uit hoe gebeurtenissen zoals in Steenbergen de onmiskenbare walm van (georganiseerd) fascisme afgeven (al was het maar vanwege die fakkels die in optocht naar de bijeenkomst werden gedragen), en nu weten we dus ook van wie die afkwam.

Jarenlang hebben we vrij weinig van dit vuil der natie gehoord, maar ten gevolge van Wilders’ jarenlange ophitserij zijn ze zich steeds vrijer en veiliger gaan voelen en uit hun riolen gekropen. Kwamen we ze eerder al openlijk op het Malieveld tegen, nu dus bij hun misbruik van de open democratie, zoals Constant Kusters van de NVU dat meent te moeten noemen.

Natuurlijk zijn de fascisten nooit weggeweest, ze maakten in de jaren dertig zo’n 10 tot 20 procent van de bevolking uit en hebben dat sindsdien altijd gedaan, in alle westerse landen. Alleen werden ze verondersteld hun bek te houden gedurende de enkele decennia die daarop volgden, maar nu, met dank aan Geert Wilders, die overigens een beetje traag is met het zich distantiëren van een en ander tijdens het fondsen werven bij racisten aan de andere kant van de wereld, mogen ze weer.