Boekentips 16 -27 februari 2016

boekentips 16-23 feb 2016
Elke week schotelt de redactie van Krapuul je 5 boekentips voor. Tips die verband houden met artikelen die in de de voorafgaande week gepubliceerd zijn of gewoon een boek dat we de moeite waard vinden om als leestip aan te bieden.

De rubriek “BOEKENTIPS” is samen met de advertenties in de rechterkolom onderdeel van ons inkomstenmodel. Wij moeten inkomsten verwerven om de hoge kosten van hosting, noodzakelijk vanwege de aanhoudende aanvallen op de website, te kunnen bekostigen.

Als jij op één van de door ons aangeboden linken naar Bol.com klikt en je koopt het of willekeurig elk ander product, dan ontvangen wij naar gelang het product een bescheiden commissie.

Dus draag je ons een warm hart toe klik en koop 😉

Tip1
spinoza tractatusTheologisch-politieke verhandeling
Tractatus theologico-politicus
Auteur: Spinoza

Heeft Christendom niet alles met politiek te maken? Kan men wel christen zijn zonder mee te bouwen aan de welzijnsstaat voor ieder? In zijn revolutionaire Theologisch-politieke verhandeling (1670) geeft de hooggeleerde Spinoza een uitdagend, maar overtuigend antwoord op basis van een historische analyse van de bijbel en een theoretische bewijsvoering: godsdienst als politiek gerealiseerde rechtvaardigheid en naastenliefde.
Dit boek, zo menigmaal verguisd en verketterd, heeft niets aan actualiteit ingeboet en is een rijke inspiratiebron voor levensbeschouwelijke en politieke vernieuwing. De licht ingekorte tekst wordt hier in een nieuwe vertaling toegankelijk gemaakt en van helder commentaar voorzien.

(lees meer…)

Tip2
deleuze spinozaSpinoza
Practical Philosophy
Auteur: Gilles Deleuze

Spinoza’s theoretical philosophy is one of the most radical attempts to construct a pure ontology with a single infinite substance. This book, which presents Spinoza’s main ideas in dictionary form, has as its subject the opposition between ethics and morality, and the link between ethical and ontological propositions. His ethics is an ethology, rather than a moral science. Attention has been drawn to Spinoza by deep ecologists such as Arne Naess, the Norwegian philosopher; and this reading of Spinoza by Deleuze lends itself to a radical ecological ethic. As Robert Hurley says in his introduction, Deleuze opens us to the idea that the elements of the different individuals we compose may be nonhuman within us. One wonders, finally, whether Man might be defined as a territory, a set of boundaries, a limit on existence.

(lees meer…)

Tip3
spinozisten thisseDe Spinozisten
wijsgerige beweging in Nederland ( 1850-1907 )
Auteur: Siebe Thissen

Dit proefschrift, verschenen in het kader van het NWO-programma ‘Nederlandse cultuur in Europese context (IJkpunt 1900)’ brengt het Nederlandse Spinozisme in kaart, een wijsgerige beweging in het voetspoor van de 17e-eeuwse filosoof Spinoza in de tweede helft van de 19e eeuw. In de geschiedenis van de wijsbegeerte is die beweging, die zich grotendeels afspeelde buiten de universiteit, nog nauwelijks onderzocht. Ten onrechte, blijkt nu, want het onderzoek van Thissen levert een buitengewoon boeiend beeld op van een rijk geschakeerde culturele stroming, waarin wetenschappers als Moleschott, theologen als Van Vloten en Bierens de Haan, en literatoren als Multatuli en Gorter een belangrijke rol speelden. Thissen inventariseert en levert een stroom van materiaal: basis en stimulans voor veelvuldig verder onderzoek. Met noten, index en uitvoerige literatuuropgave. Voor filosofisch ingevoerde lezers.

(lees meer…)

Tip4
Denkers spinozaDenkers – Spinoza
de geest is gewillig, maar het vlees is sterk
Auteur: M. van Reijen

Dit boek wil vooral het actuele belang laten zien van Spinoza’s denken, dat in bepaalde opzichten als tegendraads kan worden gekenmerkt. Het schetst een weg naar wat Spinoza het ‘ware goed’ noemt, een individuele levenskunst, waarin inzicht, deugd, macht, vrijheid en vreugde samenvallen. Het schetst ook een weg naar het ‘hoogste goed’, een tegelijk verleidelijk en realistisch perspectief van een samenleving waar de mens, juist door zich met anderen te verenigen, zijn hoogste eigenbelang realiseert.

Het boek maakt korte metten met de nog steeds gangbare opvatting dat in Spinoza’s filosofie, net als bij de Stoïcijnen en Descartes met hun sterk rationalistische inslag, de ratio de emoties de baas zou kunnen.

(lees meer…)

Tip5
en je zult spinazie etenEn je zult spinazie eten
aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijvende blijdschap
Auteur: Jan Knol

De Ethica van Spinoza blijft voor de meeste mensen een gesloten boek, omdat het te moeilijk is. Toch is eenvoud een sterk kenmerk van Spinoza´s filosofie. De verdienste van Jan Knol is dat hij de Ethica zodanig ´herschrijft´ dat deze begrijpelijk wordt voor iedere lezer, jong en oud. Hij gebruikt daarvoor alledaagse bewoordingen en plaveit zodoende de weg naar de kern van het grootse gedachtegoed van Spinoza.

(lees meer…)


Eerdere Boekentips