Onkruidbestrijding als dwangarbeid

Een bijeenveeggemeente die door het leven gaat onder de naam Hof van Twente moet natuurlijk onkruidvrij zijn, anders sta je toch voor gek met zo’n naam.

[U]itkeringsgerechtigden worden gebruikt voor ‘ondersteunende werkzaamheden’ bij de onkruidbestrijding. In de praktijk betekent dat dat ze handmatig, met gereedschap, onkruid zullen verwijderen op plekken waar dat machinaal onmogelijk is. Ze gaan aan de slag met behoud van uitkering. Hoeveel onkruidbestrijders de gemeente voor deze werkzaamheden nodig heeft is volgens een woordvoerster van de gemeente nog onbekend. Dat geldt ook voor de vraag wanneer en waar ze mogelijk nodig zijn, zegt ze.

Van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor maximaal zes maanden voor 24 uur per week een tegenprestatie voor het krijgen van een uitkering worden verlangd, staat in de Participatiewet.

Bron.

Dit alles in het kader van het eerlijke verhaal dat nodig is om Nederland weer sterk en sociaal te krijgen. Is die Twentse gemeente de eerste met dit soort werkverschaffing? Nee hoor:

Vanuit de Participatiewet gaan 4 mensen aan de slag met onkruidbestrijding op verharde wegen in de gemeente Bernheze. Dit is een nieuw project van de gemeente Bernheze, Optimisd en IBN Facilitair.

Bron.

Undsoweiter.
Handmatige bestrijding is nodig omdat chemische inmiddels niet meer mag.
Bruin II is uiteraard ten volle bereid “werkgevers” die hun handje ophouden terwille te zijn:

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetswijziging voor om het makkelijker te maken mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Gemeenten en het UWV mogen vooruitlopen op verbeteringen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak.(…)
Verder kunnen werkgevers naar verwachting ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze al in dienst hebben, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Gemeenten kunnen de wijzigingen voor de loonkostensubsidie uitvoeren vanaf de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Dit zal naar verwachting rond de zomer van dit jaar gebeuren.

Subsidie, “ondernemers” lusten er wel pap van.