Kinderrechten- en ouderorganisaties leggen zich niet neer bij ontslag Dullaert

Met de vlerkerige arrogantie die hedendaagse politici kenmerkt is de petitie aangaande kinderombudsman Marc Dullaert al bij het inontvangstnemen terzijde gelegd, waarmee geïllustreerd werd hoeveel waarde men hecht aan het in de grondwet van Thorbecke opgenomen recht van petitie. De opbouw van de VVD-staat mag niet gehinderd worden:

Vertegenwoordigers van ouder- en kinderrechtenorganisaties leggen zich niet zonder slag of stoot neer bij het besluit van de Nationale Ombudsman om de termijn van Kinderombudsman Marc Dullaert uit Deventer niet te verlengen.

Nu de commissie binnenlandse zaken de petitie met ruim 40.000 handtekening om Dullaert in functie te houden naast zich neer heeft gelegd, wordt via een brief aan de kamerleden geprobeerd een voet tussen de tot dusverre gesloten deur te krijgen.

Onder aanvoering van onderwijsjurist Katinka Slump, tevens mede-indiener van de petitie, is de kamercommissie om opheldering over de kwestie gevraagd.

Bron en verder lezen.