Luchtbrug

Na de pleidooien van verschillende hulporganisaties voor veilige routes voor vluchtelingen klonk het plan van Samsom voor een luchtbrug sympathiek. Natuurlijk was duidelijk dat het weggestemd zou worden. Eén doel is wel bereikt. Als over een half jaar mensen het over “plan Samsom” hebben, dan zal het antwoord waarschijnlijk luiden: “Dat was toch die luchtbrug?”
In de Volkskrant  wordt uitgelegd hoe dit nieuwe plan slechts deel twee is van het plan “stuur vluchtelingen terug naar Turkije”. Zonder de vlotte medewerking van Turkije wil Samsom onder druk van de door Rutte gestelde deadline “we gaan zorgen dat de stroom vluchtelingen binnen 5 weken ophoudt” – er is haast bij – al beginnen met het overvliegen van vluchtelingen.”

Grote fout in dit hele plan is natuurlijk de stap “stuur ze terug naar Turkije”.  Afgezien van het feit dat Turkije misschien niet hard genoeg meewerkt, ondanks de toegezegde 3 miljard en andere voordelen. is het veel humaner om vluchtelingen direct vanaf Griekenland verder Europa in te laten reizen. Dan kan die 3 miljard naar de EU-partner in plaats van naar de NAVO-partner. Voor 700 miljoen kan al de eerste opvang geboden worden.
Het plan van Samsom delen A en B komt overigens uit de koker van het European Stability Institute.

Dat dit plan werd afgeschoten door de diverse hulporganisaties hoeft niet te verbazen. Wat dan weer wel verbaast is dat Samsom zich opwerpt/laat opwerpen als de promotor van dit plan. Het oordeel van dhr. Knaus dat mensenrechtenorganisaties zich erg legalistisch opstellen behoeft geen verder toelichting.