Het handvest van MSF – Médecins Sans Frontières -, een verademing

In het Nederlands heet MSF “Artsen Zonder Grenzen.” Zo heet ook de Nederlandse afdeling van deze internationale organisatie. Waar het betreft de hulp aan vluchtelingen blijkt deze organisatie regelmatig als één van de eersten aanwezig. Zij ondersteunt ook groepen vrijwilligers die niet tot een of andere erkende organisatie horen. Het bieden van hulp staat op de eerste plaats. Dat kan dus ook door het ondersteunen van reeds aanwezige vrijwilligers, die handelen waar overheden hun plicht verzaken.

MSF weet als één van de weinige hulporganisaties deze burgerinitiatieven te waarderen en te steunen.
Zo heeft zij een donatie gegeven aan vrijwilligers die op Samos maaltijden verzorgen.
In Duinkerke werkt MSF samen met diverse vrijwilligersgroepen aan een verhuizing uit het modderige kamp. In feite bouwt MSF dat kamp zelf en wordt het betaald uit eigen middelen. De bouw van dit kamp komt mede tot stand op verzoek van de Burgemeester van Groot-Sinten. Omdat verzoeken om hulp aan de autoriteiten onbeantwoord bleven werd samenwerking gezocht met MSF.

Bij dit nieuwe kamp is het uitgangspunt dat de inwoners kunnen komen en gaan zoals ze dat zelf willen.

Once the camp is ready, the refugees must be accommodated on a voluntary basis and be free to come and go as they please. “MSF views these conditions essential; we’re not going to set up a camp where they’ll be shut in.”

Dit staat nogal in contrast met de bemoeienissen van de Franse overheid in Calais, waar met grove middelen het bestaande kamp wordt afgebroken en mensen hun onderkomen wordt afgenomen.
MSF heeft als uitgangspunt voor haar werk de medische ethiek (dokterseed) en onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Daarnaast wil zij ook getuigen wanneer zij gebruik van extreem geweld tegen individuen of groepen waarneemt en extreme nood en onacceptabel lijden onder de aandacht brengen.

Dit en meer valt te lezen in het MSF-handvest. Jammer genoeg kon ik geen vertaling vinden op de site van de Nederlandse afdeling. In een tijd waarin alle menselijke waarden onderhandelbaar zijn geworden en ondergeschikt gemaakt aan winst en macht is het lezen van deze principiële uitgangspunten een verademing. Nog mooier om te zien is dat ze ook daadwerkelijk in praktijk gebracht worden.