Vastgoedman stapt op uit College van Bestuur Universiteit van Amsterdam

Hans Amman, de vastgoedman, houdt het voor gezien bij het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (waar inmiddels de Hogeschool in een adem mee genoemd wordt).

(N)aast (de vastgoedtransacties) was Amman verantwoordelijk voor het allocatiemodel. Het allocatiemodel bepaalt hoe het geld wordt verdeeld over de faculteiten. De discussie daarover werd aangewakkerd toen de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid grote tekorten vertoonden en meenden benadeeld te worden door dat verdeelmodel. De UvA-medezeggenschap wilde dat het allocatiemodel volledig op de schop ging, maar dat gebeurde tot op heden nog niet.

Bron.
Amman wilde geen toelichting geven op de reden waarom hij ontslag neemt na twee jaar.