Dom66 en PVV werken samen in Almere

D66 vindt referenda zo belangrijk dat de partij over dit onderwerp een samenwerking aangaat met de PVV in Almere. Voor de PVV is deze collaboratie een godsgeschenk. Natuurlijk gaat het in eerste instantie zogenaamd alleen over het principiële punt van lokale referenda. Dom66 is daar domweg voor. Als evenwel de mogelijkheid eenmaal bestaat, zullen xenofobe onderwerpen alras op de referenda-agenda staan. De uitkomsten zijn nu ook al grotendeels voorspelbaar. Vooral NIMBY (Not In My BackYard) zal bepalend zijn in plaats van een evenwichtige afweging van allerlei belangen.

Referenda worden in de praktijk voornamelijk gebruikt voor rechtsrabiate aspiraties. Zo heeft in het Verenigd Koninkrijk het referendum over een Brexit fervente steun gekregen van UKIP, een uiterst rechtse politieke partij. In Zwitserland is via een volksraadpleging de bouw van minaretten verboden. En in Nederland komt er een door rechts GeenStijl op touw gezet referendum over een verdrag met Oekraïne aan. Talloos zijn de voorbeelden van gebruik van referenda voor bruine doelstellingen.