Prognose Immigratie t/m 2019: Christenen blijven in de Meerderheid

Uit een prognose van de immigratie naar geloof over de periode 2015 t/m 2019 blijkt dat christenen, ondanks de grote asielmigratie, de absolute meerderheid onder de eerste generatie immigranten zullen behouden. Hun aandeel slinkt echter wel, maar in 2019 zal de extra hoge asielmigratie, volgens het CBS, weer voorbij zijn en maken christenen zeker 60% van de immigranten uit.

In mijn vorig blog heb ik een berekening naar geloof gemaakt over de periode 1996 t/m 2014. Ik berekende m.b.v. data van het CBS en de database van PEW hoe groot de migratie van het aantal christenen, moslims, overige geloven en zonder geloof in die periode is geweest. Ik verwijs naar dat blog voor de methode.
Het laatste jaar waarover er gegevens waren van de eerste generatie was 2014.

In mijn vorige stuk heb ik de immigratie, emigratie en migratiesaldo berekend. Nu bereken ik alleen de immigratie, waarbij ik aanteken dat het migratiesaldo een flink stuk hoger zal zijn dan in 2014.

Conclusie:

De prognose van het CBS eind vorig jaar over de periode 2015 t/m 2019 laten een absoluut record zien van totaal 1.177.000 immigranten. Dat zijn er 215.000 per jaar. Trek daar vanaf de autochtonen en de tweede generatie dan kom je op 927.000 eerste generatie immigranten. Dat zijn er 185.400 per jaar. Het merendeel is christen (97.800, 53%) en moslims (53.600, 29%) maken daar ook een flink deel vanuit. De absolute meerderheid blijft dus gemiddeld in handen –al sinds 1999- van de christenen.

Het jaar met de grootste immigratie is 2016. Vanaf volgend jaar verwacht het CBS een daling en dat komt door minder asielmigratie. In 2019 bereikt asielmigratie met 19.000 weer het niveau van 2014.
De reguliere immigratie blijft echter stijgen. In 2019 zullen de christenen dan ook op z’n minst weer 60% van de immigranten uitmaken.

Lees het hele artikel bij Flip van Dyke.