Persbericht bezetting “Niet te koop”, Kinkerbuurt, “Hallenkwartier” Amsterdam

Borgerstraat niet te koopWoensdag 18 mei 2016 heeft oud-wethouder Roel Walraven samen met Huurdersvereniging Oud-West een leegstaande woning bezet en Niet Te Koop verklaard.

Uit protest tegen de uitverkoop van de sociale woonvoorraad in Amsterdam is de deur feestelijk geopend en voorlopig aan de verkoop onttrokken door bezorgde bewoners uit Amsterdam West.
Al jaren doen politici en corporaties mooie beloftes om de stad voor iedereen toegankelijk te houden. Toch verdwijnen steeds meer sociale huurwoningen in de verkoop.

Wij heten buurtbewoners en iedereen die onze strijd steunt hier welkom om de komende week te discussiëren, organiseren en te protesteren tegen de woningnood. Mede mogelijk gemaakt door Huurdersvereniging Oud- West, Recht op stad, FairCity en het Studenten-kraakspreekuur.

Amsterdam is niet te koop!

Het staat inmiddels vast dat de voorraad betaalbare huurwoningen in Amsterdam steeds verder zal blijven krimpen. Onze geliefde stad wordt hierdoor in rap tempo ontoegankelijk en onbetaalbaar voor de gewone Amsterdammer. Wij laten ons niet uit onze buurt verdringen door woningcorporaties en evenmin niets wijsmaken door bestuurders die medeverantwoordelijk zijn voor dit sociale afbraakbeleid.

Dit college tekende onlangs nog een akkoord waar in staat besloten dat er nog meer woningen in de verkoop en vrije huursector gaan verdwijnen. De lokale huurdersverenigingen weigerden hun handtekening eronder te zetten.

Ook dit jaar zullen de maandlasten voor zittende huurders weer stijgen en zijn de corporaties maximaal van inzetten op tijdelijk halfjarige, 5-jarig en flex-contracten. Dit om huurders geen zekerheid te hoeven bieden en hen makkelijker hun woning uit te kunnen zetten. Corporaties, die zogenaamd een maatschappelijke taak hebben, zetten de deur wagenwijd open voor het stapsgewijs afschaffen van de woonbescherming, waar jaren zo hard voor is gestreden.

Op deze manier gaat de stad op slot voor iedereen die onder een modaal of bovenmodaal inkomen zit.

Kombinnen BorgerstraatWe zijn het zat!

Al sinds vorig jaar pleiten vele huurdersverenigingen en buurtgroepen voor een voorlopige stop op de verkoop en in de vrije markt gooien van sociale huurwoningen, totdat er een concrete oplossing gevonden wordt voor de nijpende situatie. Dit is telkens ‘onbespreekbaar’ gebleken voor gemeente en corporaties, dus kennelijk heeft het overleg gefaald.

Zolang de bestuurders van deze stad niets willen toezeggen om het tij te keren zullen wij doorgaan met actievoeren tegen gentrificatie en commercialisering van de stad en flexibilisering en vermarkting van het wonen, een primaire levensbehoefte.

Buurtbewoners en iedereen die onze actie steunt heten wij welkom op de Borgerstraat 73!

 

– Noot redactie: “Hallenkwartier”, zo moet de Kinkerbuurt gaan heten in het kader van de citymarketing, naar de voormalige Centrale Werkplaats van de tram, die nu een soort “hallen” zijn waar je o zo gezellig bijzondere hapjes en drankjes kunt kopen
Zie ook hier.