De PvdA eist liefdadigheid van de loontrekkers

Adembenemend:

Werknemers van het Rijk kunnen vanaf nu de verlofdagen die ze over hebben vrijwillig delen met collega’s die meer tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. Dit was wettelijk al een tijdje mogelijk maar het gebeurt in de praktijk nog veel te weinig. Daarom starten we vandaag met het promoten van deze mogelijkheid. Het uitwisselen van verlofdagen gaat namelijk zorgen voor meer solidariteit op de werkvloer, het gaat zorgen voor meer tijd voor elkaar.

Het combineren van werk met zorgtaken is niet altijd even gemakkelijk. Het is daarom belangrijk dat collega’s hierin elkaar kunnen helpen door hun verlofdagen uit te wisselen. Wanneer iemand plotseling te maken krijgt met intensieve mantelzorg voor een partner of kind dan kan er al aanspraak gemaakt worden op een aantal wettelijke verlofdagen. De praktijk leert echter dat deze dagen tekortschieten. Wanneer collega’s hun verlofdagen met elkaar kunnen uitwisselen dan kan voorkomen worden dat een collega door mantelzorg en te hoge werkdruk zelf uitvalt.

En zo wordt Nederland, dankzij dit Eerlijke Verhaal
Weer heel errug sterk en sociaal