Nieuwe aanklacht tegen PVV op stapel

Dit is een gastbijdrage van @Wilders_Truusje.

Sinds @herobrinkman ook een duit in de PVV-zak mocht doen kwam ie met het volgende grapsige? kampagne ideetje op de proppen :

1) mensen met hoofddoekjes door pvv-gestapo uit de bussen trekken.
2) tuigdorpen.

Tezamen met wat de grote PVV-führer @geertwilderspvv allemaal al heeft geroepen is het zo langzamerhand duidelijk wat de echte agenda van de PVV gaat worden:

DE INVOERING VAN APARTHEID IN NEDERLAND.

Wij zoeken mensen die, tezamen met ons, deze klacht bij het OM willen gaan indienen, ( het liefst op 1 maart !! ) maar zijn ook op zoek naar een TOP-advocaat.

En als laatste verzoek : wilt u vanaf heden uw tweets beeindigen met het woord:
#PVVapartheid

Hartelijk dank

@wilders_truusje

49 gedachten over “Nieuwe aanklacht tegen PVV op stapel”

 1. Ik wil tezamen met derden een klacht bij het OM indienen tegen @herobrinkman over zijn uitspraken en voornemens om :

  1) in Nrd.Holland vrouwen met hoofddoekjes uit de bus te (laten) verwijderen
  2) om tuigdorpen op te zetten

  En in zijn algemeenheid de alom bekende PVV standpunten terzake haat zaaien etc.
  De grote lijn is nu zichtbaar > het begin van APARTHEID en dat is zeer strafbaar.

  Ik denk dat deze stafzaak een veel eenvoudiger te behandelen zaak zal blijken te zijn en kan in 1-zittingsdag worden afgewikkeld.
  Zijn nog wel zoekend naar mensen die willen meehelpen deze klacht te deponeren maar zoeken ooknog een gemotiveerde advocaat

  Voor tips houden we ons aanbevolen want ditmaal gaat de PVV voor de (gerechtsbijl) en dat is met het huidige proces tegen Wilders nog allerminst zeker.
  Dit is een harde zaak, het maakt een onlosmakelijk deel uit van het verkiezingsprogramma van de PVV in Noord-Holland olv lijsttrekker Brinkman.
  vr gr

  @wilders_truusje

 2. Dank voor reactie.Heb al contact met Mr.Sprong.
  Zijn 1e reactie was ,, dit heeft grote kans van slagen ” en is veellllll eenvoudiger dan om de Heer Wilders veroordeeld te krijgen in het lopende proces.

  Hij geeft maandag uitslag of zaak kansrijk is. ( of niet…)

  ====

  En het klopt : wat de PVV zegt,wil , roept en schrijft is niets meer of anders dan pure APARTHEID.
  Het ei van columbus om eindelijk de PVV met succes “in rechte te vervolgen”
  Lets cross our fingers

 3. Nou het uitsluitsel van Spong zal me benieuwen.
  de tuigdorpen lijken me wat kansloos. die zijn er al
  onder een andere noemer als een vorm van begeleid wonen

  http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=247216
  http://nijmegen.sp.nl/weblog/2008/02/21/interviews-met-sp-wethouder-hans-van-hooft/ (2008)

  Het is vooral een verkeizingsretoriek

  Misschien kun je Spong vragen of een politieke partij die in haar partijprogramma de godsdienstvrijheid van 1 bepaalde groep wil beperken wel legaal is.(hoofddoek belasting, koranverbod). en druist in tegen nationaal en internationaal recht.

 4. dat laatste dus . Volgens mij is dat strijdig met artikel 6 :

  “Artikel 6
  1.
  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2.
  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. ”

  je kan bezwaarlijk aanvoeren ( helemaal niet zelfs ) dat het dragen van een hoofddoekje de openbare orde bedreigt .En aangezien dat hoofddoekje onderdeel uitmaakt van godsdienstbeleving of religieuze voorschriften ( zoals ook het keppeltje dat doet ) is oproepen tot een verbod ervan strijdig met lid 1
  De Universele verklaring rechten van de mens ( ook door Nederland onderschreven ) gaat oerigens nog verder in definitie :
  “” Artikel 18.
  Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.

 5. Ja maar ik heb hier dus helemaal geen verstand van maar volgens mij mag je in NL dingen roepen en vinden die in strijd zijn met de grondwet. Of ik kan me vergissen.

 6. roepen en vinden mag wel, maar als dat punten zijn in je politieke programma, geef je op zijn minst aan dat je dat wilt bereiken. doel van pvv is belemmeren van godsdienstvrijheid van moslims

 7. Dank voor reacties>Natuurlijk volg ik alles maar we gaan -denk ik – voorbij aan het feit dat de PVV om het maar eens HEEEEELLL mild te zeggen bezig is om in Holland een nieuw soort van APARTHEID in te gaan voeren.Step-by-step

  En daar gaat het om en is strafrechterlijk een peuleschil om tot een veroordeling te komen.Immers de bewijzen ervoor stapelen zich per dag verder op….

  @wilders_truusje

 8. #14 J a zeker!

  Ik pieker me suf, maar volgens mij bestaat er zoiets als een lands advocaat die er is om aanvallen tegen bevolking van eigen te verdedigen.
  Schrijf deze aan zit je meteen in Wilders straatje.

 9. Sorry, moest zijn : lands advocaat om aanvallen tegen bevolking van eigen land te verdedigen ‘

 10. Beste jvdHeuvel : hier HET antwoord :

  This article is about the crime of apartheid as defined in international law. For the system of racial segregation that formerly existed in South Africa, see South Africa under apartheid. For other uses, see Apartheid (disambiguation).

  Signatories to the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid: parties in dark green, signed but not ratified in light green, non-members in grey
  The crime of apartheid is defined by the 2002 Rome Statute of the International Criminal Court as inhumane acts of a character similar to other crimes against humanity “committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime.”
  On 30 November 1973, the United Nations General Assembly opened for signature and ratification the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (ICSPCA)[1] It defined the crime of apartheid as “inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them.”

 11. JvdHeuvel en alle anderen :

  WIJ MOETEN WAT DOEN en een dergeijk proces is zooooooo eenvoudig te winnen!
  PVV is een zeer grote bedreiging en niet alleen maar voor NL !!!

  Over 3 weken kan het mischien alweer te laat zijn.Als de PVV fors gaat winnen zijn we lost.
  ( Nederlanders trouwens ook )

 12. Ik ga dit niet redden hoor truusje. Ik vrees dat je ergens anders je rechtsbijstand moet gaan zoeken. Ik denk dat het minder eenvoudig is dan je denkt.

 13. Wilders is al wel leuk begonnen met zijn verkiezingscampagne. Een paar botte opmerkingen is al genoeg.
  (hij hoeft er zijn parijkas niet voor aan te spreken)
  Het wordt wel tijd dat er verzet komt. ik blijf benieuwd naar het commentaar van Spong.
  maar een veroordeling voor Hero haalt nog minder uit als een veroordeling van Gerda Dijksman. hooguit nog meer gratis reclame.
  Ik zie wel dat steeds meer mensen Wilders zat zijn. opiniemakers en zelfs hier of daar een voorzichtige politicus durft zich uit te spreken, Besef dat GW wel zijn mening mag uiten maar dat dat nog niet hoeft te betekenen dat dan verder iedereen zijn mond moet houden. of dat we die mening moeten respecteren.
  Mooi zou zijn als een grote groep mensen op deze demonstratie zou afkomen.
  http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/agenda/?event_id=4
  Als er een paar zijn die weerstand bieden tegen Wilders komen anderen die nu nog dralen ook.

 14. jvdheuvel Schreef:

  Ja maar ik heb hier dus helemaal geen verstand van maar volgens mij mag je in NL dingen roepen en vinden die in strijd zijn met de grondwet. Of ik kan me vergissen.

  nee, zo is het geworden in de praktijk.Dat komt doordat het OM bijna nooit meer overgaat tot vervolging. Dat is wel eens anders geweest ( drs. Janmaat werd zelfs tot celstraf veroordeeld in jaren 80 ) maar men heeft – met name na moord op Fortuyn en van Gogh – bedacht dat het misschien beter was niet meer te vervolgen , hoe erg uitspraken ook zijn . Dit is de exact zelfde filosofie die men jarenlang in België t.a.v. Vlaams Blok hanteerde tot het CGKR ( centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding ) het zat was en een aantal stichtingen van Vlaams Blok voor de rechter sleepte voor het overtreden van artikel 3 .

  Mijn oproep is dat we daar naartoe moeten gaan . Je kan in België nog best je mening uiten maar men heeft heel duidelijk de grens aangegeven . Je moet niet proberen een situatie te creëren zoals in V.S.A. omdat we een heel ander soort grondwet hebben dan dat land . In VSA is gehele wet gebaseerd op “eigengericht “, men stapt heel gemakkelijk naar de rechter – en even zoveel keren worden mensen ook in het gelijk gesteld – maar dat is omdat je daar een volledig gedecentraliseerde rechtspraak heeft ( rechters worden ook gekozen,net als openbare aanklagers ) .

 15. Voor wie nog niet overtuigd is dat de PVV bezig is aan de OPMAAT naar APARTHEID komt hier het verlossend antwoord en geen rechtbank die hier om heen kan of wil dus…de PVV is ditmaal WEL de klos.
  Bij Wilders moet je het nog maar afwachten….

  ===

  Article 7
  Crimes against humanity
  For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
  Murder;
  Extermination;
  Enslavement;
  Deportation or forcible transfer of population;
  Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
  Torture;
  Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;

  Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
  Enforced disappearance of persons;
  The crime of apartheid;

  Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.[15]
  Later in Article 7, the crime of apartheid is defined as:
  The ‘crime of apartheid’ means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalised regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime.[15]

 16. Op grond van welk artikel in de wet kan de PVV een hoofddoekjesverbod in de bussen regelen?
  Geen een toch? Nou dan moeten ze er ook niet over beginnen. Want al dat gedoe met moslims die geen hoofddoek mogen dragen begint me vreselijk te irriteren. 😥

 17. Voorstel van de zgn tuigdorpen is verwerpelijk. De Partij voor de Vrijheid stelt voor om mensen (o.a. die zijn vrijgesproken door de rechter) op te sluiten in deze zogenaamde tuigdorpen. Betreft het minderjarigen, dan dienen hun ouders ook daar te worden opgesloten. Ik zeg opgesloten omdat volgens Kamerlid Helder is een tuigdorp een omheind stuk grond waar politie bewaking is (een kamp dus). De mensen die daar (zonder tussen komst van rechter of officier, aldus mevr Helder) opgesloten zitten dienen tijdens hun verblijf te gaan werken. Mevrouw Helder zegt dat deze ‘kampen’ de politie zal ontlasten omdat de ‘aso’s’ daar zullen worden (ik citeer) geconcentreerd.

  De PVV stelt dus concentratiekampen voor. Ze willen ons voor de gek houden in Scandinavie iets dergelijks al bestaat en in Nederland wijzen ze op voorstellen van SP VVD CDA en PvdA. Werkelijkheid is dat datgene dat de PVV voorstelt iets totaal anders is.

  Anyhow… voorstel van tuigdorpen/concentratiekampen is moreel verwerpelijk, maar niet strafbaar. Er wordt geen enkele minderheid genoemd (zelfs niet moslims), geen sprake van belediging, discriminatie, opruiing, aanzetten tot haat, laster of smaad.

  Vervolging op grond van uitspraak over tuigdorpen is (helaas) 100% kansloos.

  Wat betreft al die mensenrechten artikelen, die kun je niet gaan inroepen in een proces over belediging etc. Daar zijn ze simpelweg niet voor bedoeld.

 18. het feit is misschien wel dat apartheids voering nog steeds wordt toegestaan dat moet strafbaar worden gesteld. einde verhaal.

 19. Tuigdorpen zijn op zich niet HET argument. Voorgenomen hoofdoekjes-scheiding (of verwijdering) uit openbare bussen zijn WEL aan de orde.Dat is het begin van apartheid.

  Het kwaad moet de wereld uit en het kwaad heet PVV

  Ik blijf doorgaan., desnoods tegen de stroom in want geloof me: als het echte tuig opnieuw gaat winnen op 2 maart dan zijn de fatoens rapen helemaal gaar en is dat prachtige vrije nederland in handen van de PVV: op weg naar het einde van de beschaving

  hartelijke groet
  @wilders_truusje

 20. Foppe en ondergetekenden zijn “land- en leeftijdgenoten” en kennen elkaar goed.
  Dank voor het toezenden van de link : ik kende het niet omdat ik in het buitenland woon en dus wel eens wat NL-TV misloop.

  Maar de rode draad is helder : wanneer de PVV nog meer de dienst gaat uitmaken in NL dan is de opmars naar zoiets als apartheid niet meer te stuiten.Ja ik weet dat er EU-wetten zijn die (gelukkig) de PVV ietwat kunnen indammen maar dat is geen reden om nu te gaan stoppen met het verzet tegen deze krankzinnige en maatschappij ziekmakende ,,organisatie”

  Om terug te gaan naar Foppe : de lijsttrekker van de PVV in Fryslan is ook alweer een politie man.
  ( erugggg veel uniformen binnen die PVV > waar doet me dat aan denken)
  Deze bruine PVV kornuit vond het als politieman erg grapsig om een door hem gearresteerde man in de boeien te slaan om hem daarna !! nog eens even flink af te tuigen.
  ( soort van Egypte verhaal )

  De rechter heeft GOD en ALLAH zij dank deze man voor zijn laffe daad bestraft.
  En dat ding is nu PVV- lijst trekker in Friesland voor de PS 2011 !!!

  Incident?
  was het maar waar : binnen de PVV is zoiets doodnormaal

 21. Goeie morgen Josje.

  dank voor je reactie maar gelukkig…..apartheid IS strafbaar ( zie eerdere bijdragen hierboven)

  groet
  T

 22. jvdheuvel Schreef:

  Internationaal recht. Ja dan wel. Gaat boven mijn pet in ieder geval.

  Ehhhh, internationaal recht? Voor ons geldt volgens mij alleen de nederlandse wet. De europese richtlijnen zijn bijvoorbeeld ook pas geldig als ze in de wetten van de lidstaten zijn opgenomen. Zo kunnen we die richtlijnen dus wel als wet beschouwen, maar strikt genomen zijn ze dat dus niet.

 23. Artikelen 137c en d zijn in de jaren ’70 ingevoerd omdat Nederland een verdrag had ondertekent waarin werd beloofd rassendiscriminatie te bestrijden. Het bestrijden van godsdienstige haat was een idee van Nederland zelf maar logisch gezien de Nederlandse geschiedenis.

  Om deze reden denk ik niet dat we deze artikelen doodleuk kunnen schrappen zoals Wilders verzocht had aan Rutte.

 24. Joyce

  Er is NU nog geen wet welke aan de zijde van de PVV staat maar daar gaat het niet om…..
  Veel van wat ze nu nog zeggen is zelfs ronduit belachelijk en weinig realistisch maar…het grote gevaar van populisme is dat het zo verdomde besmettelijk kan zijn en de verkiezingen staan voor de deur.
  De PVV is vele malen “zieker” dan de pest….en ruim 1 mio mensen in NL snappen niet waar ze op hebben gestemd.
  Veel van hen zijn protest stemmers wat ik goed kan begrijpen want het Haagse Pluche bevat veel weerzin.

  De PVV zou ook winnen wanneer de geen PVV maar Boerenpartij zou heten.Of LPF.
  Maar het grote gevaar van de PVV is dat -ze om maar eens een andere beeldspraak te gebruiken – de tools en middelen hebben om met politieke kernwapens te gaan vechten.

  Kijk maar eens hoe,,knap” ze van Gerd Leers (CDA) een Geert-Gerd Leers hebben weten te maken!
  Kijk maar eens naar die 3500 IND-beulen olv diezelfde Leers.
  Kijk maar eens hoezeer ze het kabinet in gijzeling houden en mensen slachtofferen.

  Het is de rode – of zoals je wilt bruine – lijn van de PVV welke keer op keer duidelijk maakt welke weg zij wil inslaan met dit land en haar veelkleurige bewoners.

  Die lijn is cristal-clear en wordt per dag duidelijker.
  WIJ moeten wat doen op 2 maart….

 25. jvdheuvel Schreef:

  Nee internationaal recht gaat boven alles.

  Nee toch? Voor ons geldt de nederlandese wet. Als er inetrnationaal recht op ons van toepassing is is dit omdat dit op een of andere wijze in onze eigen wet geregeld is meen ik.

 26. Internationale verdragen werken in Nederlands recht door. De rechter kan daar wetten aan toetsen. Vaak voert Nederland een wet in formele zin in naar aanleiding van zo’n verdrag.

 27. Ik ben geen expert op dat gebied moet ik zeggen. Ik heb enkel heel veel te maken met EU richtlijnen. En die worden gewoon opgenomen in onze eigen wet. Dat doen alle lidstaten, waardoor het zakendoen in de EU wel heel simpel wordt.

 28. Sarolea advocaten Amsterdam. Misschien wil hij deze aanklacht er nog bij hebben.
  Eerst evenwel aangifte doen bij de politie.

 29. Beste Johan : dank voor deze link ( ook de vervolg links op de website over o.a. Le Pen zijn een mooie opsteker)

  ++++

  GJ : je hebt gelijk .dat is ook onze marsroute

  Groet en dank aan allen die de moeite hebben gedaan om te reageren.

  T

 30. De hiërarchie van wetten zoals ik ze geleerd heb volgt die van het grote verband: verdrag; nationale wet; algemene maatregel van bestuur; provinciale verordening; keur (uitgevaardigd door waterschap); algemene politieverordening (gemeentelijke wet, vaak “politiek correct” herdoopt tot algemene plaatselijke verordening, omdat “we” zo bang zijn voor een politiestaat – terwijl het woord hier “gemeentelijke toezicht” betekent en niets met smerissen te maken heeft). De grondwet bengelt er wat tussenin omdat alleen de wetgevende macht grondwetsartikelen toetst, wat dezer dagen voor de bekende grofheden blijkt te zorgen doordat wetgevers openlijk hun reet afvegen met grondwetsartikelen. (we noemen geen namen).

  Rechters mogen dus wel uitspraken doen op grond van verdragsartikelen maar niet op grond van grondwetsartikelen (voorzover mijn juridische kennis strekt; met de wildgroei van de amvb is deze ordening in de praktijk al zwaar ondergraven – jan en alleman legt tegenwoordig “boetes”op, laten we daar eens op letten als we bang zeggen te zijn voor een politiestaat).

 31. In Nederland is een zgn. transformatiewet niet nodig om bep uit een verdrag ‘rechtsgeldig’ maken (anders dan in bijv Italië).

  Wat betreft constitutionele toetsing, de rechter mag niet wetten in formele zin (door staten-generaal en regering) niet toetsen aan de grondwet (ook de hoge raad mag dat niet). Ze mogen dat wel als het bijv betreft provinciale verordeningen of een amvb.

  Belangrijker ongeacht of Nederland een dualistisch of monistisch stelsel heeft, wel of geen constitutionele toetsing toelaat… de uitspraken die hierboven zijn genoemd zijn m.i. niet strafbaar.

Reacties zijn gesloten.