Eerste asielaanvragen in juli gestegen

Het aantal eerste asielaanvragen in juli 2016 is met 400 gestegen naar 1.425 t.o.v. juni van dit jaar. Ten opzichte van vorig jaar juli (2.980) is er sprake van meer dan een halvering. Ook is het aantal nareizigers gestegen.

In dit artikel kijk ik wat dieper naar naar de cijfers.

Het aantal eerste aanvragen asiel (mensen die spontaan naar ons land komen om hier voor de eerste keer asiel aan te vragen) is afgelopen maand met een hoger percentage gestegen dan de afgelopen jaren van juni naar juli. Een stijging zie je telkens de afgelopen jaren, maar was geringer (zie eerste figuur) dan dit jaar met 40% van 1.020 in juni naar 1.425 in juli.

Het belangrijkste om te weten van die eerste aanvragen is hoeveel er asiel zullen krijgen. De twee belangrijkste landen, waarvan de inwoners een zeer hoge kans hebben om asiel te krijgen, zijn Syrië in Eritrea. Bij de Syriërs moet je dan ook nog tellen de staatloze Palestijnen uit dat land. Vorig jaar juli was van de bijna 3.000 eerste aanvragen precies driekwart (2.240) afkomstig uit Eritrea of Syrië (zie tweede figuur). Afgelopen maand was dat maar 22% (318).

….

Nareis.
Wat opvalt is dat de nareis met 200 is gestegen naar 662. Het zou kunnen dat er weer meer mensen op de afdeling nareis werken. Eind vorig jaar werd een groot deel van de ambtenaren op nareis verplaatst naar aanvragen en dat veroorzaakte een flinke daling van het aantal afhandelingen. Op dit ogenblik wachten tienduizenden nareisaanvragen op afhandeling.

Goed om nog even te vermelden dat de nareis die nu binnenkomt niets te maken heeft met de asielzoekers van vandaag. De nareis van nu heeft te maken heeft met de asielzoekers die langer geleden naar ons land kwamen. De asielzoekers die de afgelopen maanden naar ons land kwamen zullen voor veel minder nareis zorgen. Niet alleen omdat er veel minder asielzoekers komen, maar ook omdat het percentage toekenningen veel lager zal zijn en degene die dan uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen vermoedelijk minder achtergebleven directe familieleden hebben.

Conclusie.

Meer eerste aanvragen asiel, maar weinig stijging van groepen die een grote/behoorlijke kans op asiel hebben. Het is opmerkelijk dat er sprake is van stijging van o.a. Albanezen. Ik ben benieuwd naar een uitleg want dat was toch opgelost per 1 maart?

Meer nareizigers, maar dat kan komen door meer personeel of dat Syrische nareisverzoeken makkelijker zijn af te handelen.

Lees het hele artikel bij Flip van Dyke