Eerste Kamer schaft ambtenarenstatus af

In de luwte van het enige buitenlandse nieuws dat de Nederlandse mainstream media belangrijk lijken te vinden wordt in het Nederlandse parlement de beschermde status van de ambtenaar afgeschaft:

Het initiatiefwetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren te normaliseren is aangenomen. In de Eerste Kamer stemden de VVD, CDA, 50PLUS, D66 en de PVV voor de afschaffing van de ambtenarenstatus. Lange tijd leek het er op dat de wet het niet zou halen. Wat het wetsvoorstel onder meer in de weg stond was het feit dat de ambtenarenstatus niet alleen om de rechtspositie gaat, maar vooral om emotie. De status is bij veel ambtenaren een eretitel om trots op te zijn.

“Normaliseren” betekent: gemakkelijker ontslag en in veel gevallen ook loonsverlaging.
Bron.

Bonden vragen zich af voor welk probleem dit een oplossing is, en vinden dat er veel meer overleg geweest zou moeten zijn. De partij van de minister van binnenlandse zaken, pretmaker “Ome Roon van Powned” Plasterk, houdt zich angstig stil.
Gedaan tijdens de VS-verkiezingsnacht.

Goedendag, en ’t beste!