Toch nog een fatsoenlijk gereformeerd geluid over Trump: het ND

Een commentaar van het Nederlands Dagblad geeft weer wat er misgaat bij de SGP, fout zoals ook in ’40-’45:

Bert Dorenbos, voorzitter van stichting Schreeuw om Leven, is het stelligst: de verkiezing van Donald Trump is een verhoring van gebeden. Maar Dorenbos is niet de enige conservatieve christen in ons land die Trump als president van de Verenigde Staten verwelkomt. SGP-leider Kees van der Staaij noemt de verkiezingsuitslag ‘hopelijk goed nieuws voor Israël, prolife, pro family’. En zijn partijgenoot senator Diederik van Dijk vertaalt die hoop in zekerheid: ‘Winst voor het ongeboren leven, het gezin en traditionele waarden.’(…)
Veel vrouwen, vooral die zelf seksueel misbruikt zijn, zullen niet slechts ‘bijna’, maar volslagen over hun nek gaan bij de gedachte aan Donald Trump die wellustig tussen hun dijen graait. Toch hebben ouders over heel de wereld deze week hun dochters moeten uitleggen dat een zelfverklaarde viespeuk tot president van de VS kon worden gekozen. Met de steun van vele miljoenen conservatief-christelijke stemmers, en met de complimenten van de SGP en Bert Dorenbos.

Ook dit is de geest van ’40-’45, maar dan de goede zijde.

Joël Voordewind, een Groot Vriend van het Israël van Netanjahoe, die mij derhalve geblokt heeft op twitter, is anders wel van de ChristenUnie, de met het ND verwante partij. De als twitterarchivaris onmisbare Sigilux signaleerde Voordewinds blijdschap met Trump:

Maar dit doet niet af aan bovenstaand ND-commentaar. Ik zie het een van de grote “kwaliteitskranten” niet doen. En net als in ’40-’45 zullen we met elkaar alle bondgenoten nodig hebben die er te vinden zijn, eens of niet op allerlei punten.