De islam is het grote gevaar en Geert is de profeet

Een land vol islamdeskundigen, en de grootste is Geert, dat spreekt vanzelf. Een inmiddels beroemde verslaggever voor het Algemeen Dagblad vroeg om schriftelijke reacties met motivatie waarom men PVV stemt. Hier de bloemlezing, waarvan duidelijk is dat het om mensen gaat die zich nog enigszins schriftelijk kunnen uitdrukken (al zijn de onvermijdelijke en herkenbare spelfouten blijven staan). Uit de bloemlezing hier weer een bloemlezinkje:

– Ik ben een vrouw van 59 en heb mijn land zien veranderen door de moslims.

– Ik zeg je kunt hard en rechtvaardig zijn en toch sociaal en dat is de PVV.

– In het kort: mijn belangrijkste reden om PVV te stemmen is omdat ik denk dat zij de meeste weerstand zullen bieden tegen de (culturele) ondergang van Nederland, én dat zij de overige partijen dwingen om naar dergelijke ontwikkelingen te kijken in plaats van die te negeren danwel bagatelliseren. Let wel: ooit beheerste de islam een klein stukje woestijn, nu zijn er anderhalf miljard moslims, dat is echt niet allemaal door knuffelen gekomen.

– In comes Geert Wilders. Hij is de enige die het probleem en het gevaar van de islam in een liberale samenleving onder woorden brengt. Is hij de oplossing? Nee, maar zonder hem zouden we ’t nog steeds niet over de problemen van de islam hebben zoals we dat nu doen. Een opstapje naar analyse en echte oplossingen.

– Ik zie de islam als de grootste bedreiging van de vrije (westerse) samenlevingen van vandaag. Wilders is de enige in NL die dat letterlijk -met kennis van zaken – benoemt.

– Nu besef ik dat we als land in ontzettend groot gevaar verkeren, onze vrijheden verliezen aan een gruwelijke politieke ideologie, die de koran als leidraad gebruikt en ons weer eeuwen terug in de tijd wilt schoppen.

– Wat mij ook aanspreekt bij Wilders is dat hij het eerst voor de Nederlanders zelf weer goed wil maken. Ik zie daar geen kwaad in, vind het niet meer dan logisch. Ook het bewaken van onze eigen Hollandse cultuur vind ik belangrijk. Ik vind Nederland een fijn land en heb een fantastisch leven hier. Ik wil dat niet kwijt en ik wil dat mijn kinderen net zo kunnen genieten als ik.

– Niemand anders dan Geert en zijn PVV vertegenwoordigen het volk, de overige “volksvertgenwoordigers” zitten er ter meerdere eer en glorie van zichzelf en om het vrinden-systeem in stand te houden. Ik stem PVV omdat het genoeg is, ik wil “mijn” Nederland terug, iedereen mag naar Nederland komen op een voorwaarde, je past je aan en religie pleeg je maar achter je voordeur.

* Tot zover de bloemlezing. Het zou ook nog een perdiepje kunnen zijn, dit alles. “Ik heb WO en HBO gestudeerd”, schrijf je dat als je echt beide takken van hoger onderwijs hebt gevolgd? Maar laat ik verder maar geen commentaar geven.