Shellman en bankiersvriend Bos prijst Wilders – verrassend

Wouter Bos voorheen van de Shell en later de PvdA weet wie de echte waarachtige volksvriend is:

‘Geert Wilders is een uitstekende vertolker van het brede ongenoegen in Nederland’, zegt de linkse ex-politicus Wouter Bos. ‘Links heeft te laat beseft dat het vaak verkeerd loopt.’

Wijsheid die hij in een Belgische krant kan uiten:

‘Wilders weet exact hoe het systeem werkt’, zegt Wouter Bos, de gewezen Nederlandse vicepremier en voormalig leider van de Partij van de Arbeid (PvdA) in een interview met De Tijd. ‘Hij heeft de media aan een touwtje met een uitgekiende strategie en geeft alleen interviews als hij niet wordt tegengesproken. Voor de rest is het eenrichtingsverkeer via Twitter, zoals Donald Trump.’

‘Bovendien voelt Wilders feilloos aan waar de boosheid zit. Succesvolle politiek begint vandaag bij de empathie. En linkse politici zijn altijd verschrikkelijk georiënteerd op het beleid.’

Onbegrijpelijk als die PvdA nog zetels overhoudt over twaalf dagen, maar de apparatsjiki zullen toch goed blijven voor een paar plaatsjes in de Kamer.

Verder lezen.