Nazi’s willen oorlog met redders vluchtelingen

Europese nazi’s willen met een eigen boot voorkomen dat hulporganisaties migranten uit de Middellandse Zee halen. Momenteel zijn ze bezig daarvoor geld in te zamelen.

Dagelijks proberen vluchtelingen vanuit Libië  de Middellandse Zee over te steken. Vaak gebeurt dat in gammele bootjes die weinig kans hebben de overkant te halen. Om te voorkomen dat zo ongeveer iedereen die het tóch probeert op zee verdrinkt, proberen organisaties als Artsen Zonder Grenzen opvarenden te redden. Zo’n 80% van de opvarenden wordt vervolgens in Italië aan land gezet, de resterende 20% in Griekenland en Spanje. Tot 2015 was het merendeel van de vluchtelingen afkomstig uit oorlogsgebieden als Syrië en Eritrea. Tegenwoordig komt het merendeel van de migranten echter uit West-Afrikaanse landen als Senegal en Nigeria. Strikt genomen zijn dit geen politieke vluchtelingen, maar economische migranten. Hun kans op het verkrijgen van asiel is dan ook zo goed als nul.Refs images

Volgens de International Organization for Migration (IOM) zijn uitzichtloze armoede en klimaatveranderingen vaak  de reden voor West-Afrikaanse migranten hun heil elders te zoeken. In eerste instantie proberen ze vaak in Libië werk te vinden, maar dat land verkeert – mede dankzij alweer zo’n succesvolle Westerse interventie – in chaos. Migranten worden uitgebuit en opgesloten in detentiecentra waar mensonwaardige omstandigheden heersen. Marteling en verkrachting behoren volgens mensenrechtenorganisaties tot de dagelijkse gang van zaken voor migranten. Geen wonder dat ze hun heil vervolgens noordelijker zoeken.

Hoewel Italië met haar snel verouderende beroepsbevolking de migranten op zich goed zou kunnen gebruiken, roept hun aanwezigheid wel flink wat spanningen op. Het racisme tiert welig en – legale – beroepsmogelijkheden zijn schaars, waardoor een deel van de migranten in het grijze circuit verdwijnt. Een ander deel wordt snel weer gedeporteerd.

Onder de naam Defend Europe willen Identitairen (een verhullende naam voor neonazi’s) nu dus voorkomen dat organisaties als AZG hun werk voortzetten. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan is weliswaar niet duidelijk, maar het lijkt me dat er niet lacherig over gedaan moet worden. De financiering is vast wel rond te krijgen en de Identitairen hebben de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met acties tegen o.a. AZC’s en moskeeën. Vorige week probeerden Duitse Identitairen nog het Ministerie van Justitie in Berlijn te bezetten. De actie mislukte weliswaar, maar het leverde de groep wél de nodige publiciteit op. Veel acties van Identitaire groepen zijn niet gericht op het behalen van concrete resultaten, maar op maximale opschudding en publiciteit. Tijd dat links deze groepen serieus neemt en na gaat denken over de vraag hoe zich er tegen te weer te stellen.