Verklaring Art1kel over afgedwongen naamswijziging

Vandaag heeft het Algemeen Bestuur van Artikel 1 kennis genomen van de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank waarin zij onze politieke partij sommeert onze naam te wijzigen. Vanzelfsprekend zijn wij teleurgesteld.

Oprichters Ian van der Kooye en Sylvana Simons hebben in december van het voorbije jaar alle regels en gebruiken rondom het kiezen en vastleggen van onze partijnaam zorgvuldig gevolgd. Navraag bij zowel het merkenbureau, de Kamer van Koophandel als domeinregister en de Kiesraad leverden geen claims of bezwaren door anderen op. Ook ons logo laat geen ruimte voor verwarring met derden.

Op 24 december maakten beide oprichters dan ook landelijk bekend de naam Artikel 1 te gebruiken voor hun politieke activiteiten. Zeer toepasselijk, daar het gelijkheidsbeginsel uit het eerste artikel van onze Grondwet het ideaal van radicale gelijkwaardigheid verwoordt en uiting geeft aan het streven van de partij om een ieder die zich in Nederland bevindt te verzekeren van een rechtvaardig, menswaardig bestaan, ongeacht afkomst, sekse, leeftijd, ras en andere kenmerken zoals omschreven in artikel 1 GW.

Het verbaast ons dan ook zeer dat een anti-discriminatie bureau dat, voor zover bij het grote publiek bekend, onder vele namen opereert waaronder Radar, niet te verwarren met het bekende televisie consumentenprogramma, pas daags na onze landelijke lancering onze naam heeft geclaimd en door de rechter nu in het gelijk wordt gesteld, als zou onze partij hen schade berokkenen. Ook vinden we het jammer dat een mondelinge overeenkomst waarbij beide partijen tot de overeenstemming kwamen dat wij onze naam zouden handhaven terzijde is geschoven en men ervoor heeft gekozen naar de rechter te stappen.

Volgens de meest recente cijfers van het CBS neemt het aantal gevallen van racisme en discriminatie in Nederland nog steeds toe. Het baart ons dus zorgen dat een door meerdere Europese landen gesubsidieerde organisatie om deze maatschappij-ontwrichtende zaken te bestrijden pas landelijke bekendheid genereert naar aanleiding van deze zaak maar tot op heden afwezig lijkt in het actuele en scherpe nationale racismedebat.

Het bestuur van Artikel 1 beraadt zich over verdere stappen.

– Overgenomen van de partij tot nu toe geheten Art1kel.