Mensen redden is geen misdaad

Dagelijks gaan er mensen dood bij hun poging uit Libië te vluchten. In deze “failed state” worden volgens een verklaring van de minister van buitenlandse zaken van de EU vluchtelingen op grote schaal mishandeld. Maar in plaats van maatregelen te nemen om de mensenrechten schendende omstandigheden in Libië te verbeteren, wordt het reddingswerk van burgers op de Middellandse Zee gecriminaliseerd. De NGO’s hebben duizenden mensen, die anders verdronken zouden zijn, het leven gered.

Maandenlang al worden door Italiaanse en andere Europese politici en autoriteiten reddingsorganisaties belasterd. Voor de verschillende beweringen, zoals de samenwerking tussen reddingsorganisaties en mensensmokkelaars zijn er geen serieuze bewijzen.

Op 31 juli ’17 is het schip IUVENTA van de reddingsorganisatie Jugend Rettet door Italiaanse autoriteiten in beslag genomen. In een bijbehorend doorzoekingsbevel wordt van mogelijke samenwerking met Libische mensensmokkelaars gesproken. Dit gebeurde kort nadat de NGO de haar voorgelegde „Code of Conduct“ van het Italiaanse ministerie van binnenlandse zaken niet had ondertekend. Diverse NGO’s hebben de „Code of Conduct“ niet getekend, omdat zij vrezen dat hun werkzaamheden hierdoor ontoelaatbaar ingeperkt worden en dat zij in strijd met het volkenrecht geraken. Ook de wetenschappelijke dienst van de Bondsdag komt tot de conclusie dat de „Code of Conduct“ in strijd is met het volkenrecht.

Maar het beeld in de publiciteit wordt door dergelijke beschuldigingen niettemin duurzaam beschadigd. Daarbij zijn het juist deze organisaties die de geldende mensenrechten op leven en veiligheid op volle zee doen gelden.

Het recht op leven en veiligheid is een fundamenteel recht – ook op zee. De NGO’s ter plaatse helpen mensen in nood, daar waar staten dat nalaten. Dat juist diezelfde staten hun werk vervolgens criminaliseren, is absurd.

Hoe groot moet de wanhoop wel niet zijn, als mensen deze gevaarlijke weg bewandelen? Waarom wordt er niet alles aan gedaan om te voorkomen dat ze voor deze vlucht met hun leven betalen? Wij kunnen niet accepteren dat nog eens duizenden mensen in de Middellandse Zee verdrinken.

Daarom eisen wij, de ondertekenaars van deze verklaring:

  • De Iuventa moet onmiddellijk worden teruggegeven aan Jugend Rettet, zodat dit door kan gaan met het redden van in nood verkerende vluchtelingen. Ook Minister van Buitenlandse Zaken Gabriel moet zich daar bij de Italiaanse autoriteiten voor inzetten.  Rechters kunnen de beschuldigingen ook onderzoeken zonder het reddingsschip aan de ketting te leggen en daarmee de dringend noodzakelijke redding van in nood verkerende mensen op zee te verhinderen.
  • De vermeende bewijzen wegens criminele activiteiten tegen Jugend Rettet en andere NGO’s moeten onverkort openbaar gemaakt worden. Op zijn minst moeten de betrokken organisaties op de hoogte gesteld worden.
  • De Europese Gemeenschap moet het redden van in nood verkerende mensen op zee overnemen, zodat de NGO’s hun werk kunnen staken.
  • Totdat de Europese staten een effectieve reddingsoperatie op poten hebben gezet, dient het reddingswerk van de NGO’s te worden ondersteund, i.p.v. hen te bedelven onder ongefundeerde beschuldigingen.
  • In plaats van de vluchtelingen met alle middelen terug te brengen naar Libië, of te verhinderen dat ze uit dat land vertrekken, dienen de omstandigheden daar zodanig verbeterd  te worden  dat mensen niet meer uit angst voor vervolging, marteling en verkrachting hoeven te vluchten.
  • Wij eisen veilige en legale vluchtwegen naar Europa. Het is onaanvaardbaar dat mensen die vluchten uit crisisgebieden, daarvoor met hun leven moeten betalen.

Redelijkerwijze kan men ook als niet-Duitser de oproep ondertekenen.
De beschuldigingen tegen Jugend Rettet komen totaal onverrassend uit de hoek van DefendEurope, waarnaar de autoriteiten liver zullen luisteren. (red. Krapuul)

1 gedachte over “Mensen redden is geen misdaad”

  1. Pingback: Artsen zonder grenzen: over onze reddingsacties op zee | Krapuul

Reacties zijn gesloten.