Petitie tegen parachutering Duisenberg bij universitaire organisatie

  1. ReThink UvA, een groep kritische wetenschappers, is een petitie begonnen tegen de benoeming van Pieter Duisenberg (inderdaad: de zoon van) tot voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Duisenberg zat tot voor kort in de Tweede Kamer voor de VVD, waar hij van zich liet spreken door een pleidooi voor het wegzuiveren van linkse docenten aan de universiteit, traditioneel een populair thema in extreemrechtse kringen.
    Een nobel doel, al zal het niet veel zoden aan de dijk zetten aangezien de VSNU een privé-organisatie is. – PvdG
  2. “De academische gemeenschap” – als alumnus vind ik dat ik er ook bij hoor. Dus wie gestudeerd heeft wordt verzocht te tekenen – of u het afgemaakt heeft of niet, zou ik zeggen – AJvdK

Wij – leden van de Nederlandse academische gemeenschap – wijzen de benoeming van Pieter Duisenberg (VVD) tot voorzitter van de VSNU af. Keer op keer heeft hij zich als woordvoerder van zijn partij uitgesproken voor een beleid in het hoger onderwijs dat alles ondergeschikt maakt aan politieke en economische doelstellingen, zonder rekening te houden met een democratisch vereiste academische vrijheid, zonder intern begrip van de geleefde realiteit van studenten, stafleden en onderzoekers en uiteindelijk zonder omvattend idee van de universiteit.

Met name,

– Duisenberg wil onderzoek naar de politieke kleur van universitaire medewerkers en wetenschappers laten doen.

– Duisenberg wil de allocatie van de onderwijsmiddelen verbinden aan prestatieafspraken op basis van kwantitatieve indicatoren, niet alleen door ‘interne stakeholders’ (studenten en docenten) maar ook door het bedrijfsleven. Ook wil hij dat het onderwijsbekostigingsmodel meer ‘vraaggestuurd’ wordt opgezet. Hij wil dat de universiteiten nog meer geprikkeld worden om hun studies ‘in de markt te zetten’.

– Duisenberg wil dat de allocatie van onderzoeksmiddelen, zowel eerste als tweede geldstroom, meer aansluit bij ‘maatschappelijke relevantie’. De overheid zal een nog grotere rol krijgen in het bepalen waar onderzoek naar wordt gedaan.

– Duisenberg wil dat opleidingen niet alleen bij de oprichting maar ook tussentijds getoetst worden op hun ‘macrodoelmatigheid’, oftewel de mate waarin ze aansluiten op de arbeidsmarkt (zie ‘Maximaal, het nieuwe normaal’).

– Duisenberg wil dat zogenoemde ‘pretstudies’ verdwijnen, bijvoorbeeld vakken in kleine talen (zoals Grieks of Deens) maar ook in fundamentele wetenschappen. Want die sluiten volgens hem opnieuw niet genoeg aan op de arbeidsmarkt.

– Duisenberg wil de opbrengsten uit het leenstelsel (de wet studievoorschot) gebruiken om specifieke projecten te financieren. Bovendien moet er gekeken worden naar een financiële matching met middelen van private investeerders.

Pieter Duisenberg is naar onze stellige overtuiging geen bestuurder die aandacht heeft voor het grotere belang van het hoger onderwijs in de samenleving. Hij is niet de geschikte persoon zijn om te vechten voor echte autonomie voor de universiteiten en hogescholen van dit land. Hij mist de geloofwaardigheid en het draagvlak die vereist zijn, om zijn nieuwe functie uit te oefenen.

We willen dit helder en duidelijk tot uiting brengen. Onze formeel leidinggevenden verstoppen zich achter de gebruikelijke diplomatieke taal. Maar de benoeming van Duisenberg betekent dat de VSNU, de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten, zich achter een louter op marktdenken gebaseerde visie op het hoger onderwijs schaart. De desastreuze gevolgen van zo’n visie kunnen we inmiddels in Engeland zien.

Pieter Duisenberg is niet onze vertegenwoordiger.

Tekenen.