ICAN krijgt Nobelprijs voor de Vrede

PAX is heel erg blij dat de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. PAX heeft een leidende rol in het internationale bestuur van ICAN en is instrumenteel voor het succes voor ICAN. PAX zet zich al 10 jaar in voor een internationaal verbod op kernwapens. In Nederland zette PAX via een burgerinitiatief de campagne Teken tegen kernwapens op de agenda van de Tweede Kamer. Op 20 september werd het verbod op kernwapens ondertekend in de VN.
PAX.

De Belgische “tak” van ICAN is Vrede vzw:

Eindelijk maakte het Noorse Nobel Comité nog eens een absolute terechte keuze na eerdere miskleunen of voorbarige toekenningen zoals Obama en de EU. Met de prijs spreekt het Comité heel duidelijk en expliciet zijn steun uit voor het internationale Verdrag dat kernwapens verbiedt, dat enkele maanden geleden is goedgekeurd door een meerderheid van landen in de wereld. Het Noorse Nobel Comité maakt een expliciete verwijzing naar het belang van het verbod van kernwapens: “Kernwapens zijn zelfs nog destructiever (dan andere reeds verboden wapens, nvdr), maar zijn nog niet het voorwerp geworden van een gelijkaardig internationaal legaal verbod”. ICAN kan deze wettelijke leemte helpen invullen, aldus het Comité.

ICAN en de lokale afdelingen van de vredesbeweging hebben hard gewerkt aan de idee dat een nucleaire oorlog een ‘onaanvaardbare humanitaire catastrofe’ zal teweeg brengen. Landen, zoals België, die weigeren het Verdrag te ondertekenen krijgen nu een duidelijk signaal dat ze verkeerd bezig zijn. Dit zal ook ons land hopelijk tot inzicht brengen dat het Verdrag voor een verbod op kernwapens een noodzakelijk instrument is om deze gruwelijke massavernietigingswapens de wereld uit te helpen.

Verder lezen.