Wilders wil massademonstraties organiseren tegen ‘islamisering’

Wilders wil een serie massademonstraties organiseren tegen de  imaginaire ‘islamisering van Nederland’. Dat zei hij na zijn smadelijke aftocht uit Brussel, waar burgemeester Françoise Schepmans hem de toegang tot Molenbeek verbood. Wilders wilde samen met Filip Dewinter van het Vlaams Belang de bewoners van de wijk – waar nogal wat immigranten wonen- eens even flink provoceren, in de hoop daar publicitair munt uit te kunnen slaan. Schepmans was bang voor rellen en verbood de voorgenomen fascistische manifestatie, wat natuurlijk precies was waar de beide fascisten op gokten.

Samen voor ons eigen.

Dewinter en Wilders willen nu ‘het maatschappelijk verzet’ bundelen door (o.a.) bij moskeeën te demonstreren. Wilders heeft gezegd daarbij zélf aanwezig te zullen zijn. Hoe dat ‘maatschappelijk verzet’ er precies uit gaat zien, is niet duidelijk. Door Wilders georganiseerde demonstraties worden over het algemeen niet gekenmerkt door een groot aantal deelnemers. Zo kwamen bij een recente demonstratie tegen de installatie van Ahmed Marcouz als burgemeester van Arnhem alleen Wilders zélf, een paar gedweeë Kamerleden en een tiental volgelingen opdraven. Na de pers te woord te hebben gestaan, vertrok Wilders weer spoorslags. Zijn volgelingen moesten zich maar zien te redden.

Wilders’ kracht ligt niet op straat en zijn aanhang laat zich buiten sociale media moeilijk mobiliseren. Moskeebesturen kunnen zich beter zorgen maken over de irritante prikacties van ‘Identitairen’, dan aan het betekenisloze gezwets van Wilders.